Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Lootusrikkalt vaimulike järelkasvule mõeldes

01.02.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

Baltimore'i diakonikursuse õpetajad ja õpilased: Anne Ise (vasakult), Silvi Valge, Ove ja Liina Sander, Carmen Täht, Juta Za­charski, Agu Ets.  Tjorven Jürgenson

Usuteaduse instituudil on juba mõnda aega olnud plaan väliseesti koguduste vaimulike koolitamist korraldada. Nüüd sai sellega alustatud.

Haridusassessor, usuteaduse instituudi rektori kt dr Ove Sander viibis koos abikaasa Liinaga detsembris USAs. Reisi peaeesmärk oli õpetada välja vaimulikke, kes saaksid väliseesti kogudusi teenida. Diakonikoolitus peeti Baltimore’is.
Kursusel osales viis inimest, kellest kolm olid vabakuulaja staatuses. Baltimore’i koguduse esimehe Agu Etsi eesmärgiks on kindlalt diakoniks saada. Pr Anne Ise on veel poolel teel sinna.
Süvendatud õpe
«Tegu on ikkagi niisuguste inimestega, kellel on pikk usutee ja ka kogemused kirikutöös. Agu Ets näiteks on tegutsenud jutlustajana. Sellest kursusest osavõtjad said tegelikult rohkem, kui EELK Usuteaduse Instituudis õppivad diakonid saavad,» selgitab Ove Sander kindla veendumusega.
Õppetöö oli lühikesele ajale vaatamata nii põhjalik, kui vähegi võimalik. Nädal aega hommikust õhtuni õpiti diakonitööks vajalikku Ove ja Liina juhendamisel. Teemadeks Augsburgi usutunnistus, kirikuaasta, jumalateenistus, jutluse koostamine, kiriklikud talitused jne. Lisaks juba varem saadetule on enamik õppematerjale kergelt internetist kättesaadav.
Kui Augsburgi usutunnistusega, mis on luteri kiriku põhidokument, tutvuti veebiajalehe Meie Kirik vahendusel, siis ülejäänud vajalik õppematerjal sai EELK kodulehe abil avastatud. 
Agu Ets kirjeldab: «Alustasime selgitusega kirikuaastast. Põhjalikult võeti iga pühapäev läbi ning tuli arusaamine, kuidas pannakse paika pühad, mis ei ole fikseeritud kuupäevaga, näiteks ülestõusmispüha. Õpetaja Sander seletas põgusalt, kuidas valitakse Piibli teksti igapäevasele lugemisele.»
Põhjalikult tutvuti jumalateenistuse korraga, milles on erinevusi väliseesti kogudustega, kus kasutusel vana agenda, kuna kodumaal järgitakse nii uut kui ka vana agendat. Siis uuriti jutluse ettevalmistamist ja tehti ülevaade kiriklikest talitustest. Viimane õpetamine oli Baltimore’i Markuse kirikus, kus võeti läbi peajumalateenistus armulauaga.
Agu Etsi sõnul andis see kursus rohkelt teadmisi kirikust ja luteri usust. «See osutus väga intensiivseks õppimiseks, mis oli ainult sissejuhatus sellele, mida tegelikult peab teadma. Õpetaja Sander ütles, et ained, mida meie tegime päeva-kahega, on tegelikult semestripikkused kursused usuteaduse instituudis. Oli siiski hea meel seda võimalust ära kasutada ja õpetaja Ove Sanderilt niisugust põhjalikku õppust saada. Jumala abiga jätkab igaüks seda õppimist oma võimete järgi.»
Uue vaimuliku ootel
Agu Etsi diakoniks ordineerimine lahendab Baltimore’i ja Washingtoni koguduse vaimuliku teenimise probleemi. «Oluliseks tuleb pidada seda, et EELK on võtnud vastutuse väliseesti koguduste vaimulikega kindlustamise eest,» selgitab Sander.
«Seda on tegelikult juba aastaid tehtud, lähetades kodumaa õpetajaid väliseesti kogudusi teenima. Nüüd on panustatud ka kohapeal vaimulike ettevalmistamisse.»
Millal saavad siis Baltimore’i ja Washingtoni kogudus oma vaimuliku? «Mõte on, et suvel tuleb Agu Ets Eestisse Nõmme Rahu kogudusse ja Tallinna toomkogudusse praktiseerima. Tõenäoliselt sügisel saaks siis piiskop Andres Taul juba teda ordineerida.»
Õpetaja Sander leidis aega pingelise õppetöö kõrvalt pidada ka jumalateenistusi nii Baltimore’is kui Washingtonis. «Mulle oli suureks julgustuseks, et võrreldes nelja aasta taguse ajaga, kui ma ka seal teenisin, oli praegu küll palju julgustavam meeleolu. Washingtoni teenistusel osales üle saja inimese, nende hulgas palju nn uuseestlasi saatkonna töötajatega eesotsas. See oli hästi hea märk.
Ja teine julgustav märk olid eesti koolid: Baltimore’i ja Washingtoni eesti koolid on ühendatud ja saanud endale uue aktiivse juhataja – ameeriklase, kes on üks tõsine Eesti fanaatik. Osalesime selle kooli jõulupeol ja pidasin seal ka kõne. Väga armas oli näha-kuulda väikseid lapsi, keda võis oma poolsada olla, puhast eesti keelt kõnelemas. Rõõmustav kogemus, mis andis teada, et eesti kirikutööd ei ole küll põhjust seal lõpetada, vaid saame lootusega tulevikku vaadata.»
Koostöövõimalused
EELK on sõprussuhetes USA Delaware’i-Marylandi piiskopkonnaga. Kuid ka Maryland ja Harjumaa on sõprussuhetes, Marylandi rahvus­kaart ja Eesti kaitsevägi teevad koostööd, lisaks on mõned linnad partnerid, nt Tallinn ja Annapolis, ja ka mõned koolid.
Möödunud sügisel külastas peapiiskop Andres Põder Delaware’i-Marylandi piiskoppi Wolf­gang Herz-Lane’i. Juba siis oli põgusalt juttu õppimisvõimalustest Gettysburgi luterlikus seminaris. «See on üks suuremaid ELCA – (Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas) seminare ja mõte on, et ka usuteaduse instituut võiks asuda Gettysburgiga partnerlusse. Me saaksime vahetada üliõpilasi, õppejõude, teha ühiseid programme. Tahame usuteaduse instituudis alustada ingliskeelse magistrikursusega ja see oleks väga hea võimalus ka nende õppejõududele ja üliõpilastele.» Ove Sander kohtus piiskop Wolfgang Herz-Lane’iga, kes kiitis väga mõtet seminari ja instituudi koostööst.
«Kokkuvõtteks võib selle reisiga igati rahule jääda,» resümeerib Ove Sander. «Diakonikursus õnnestus, koostööl Gettysburgi seminariga on tulevikku, toredad olid kohtumised kohalike eestlastega, pidasime koos palvusi ja piiblitunde. Tahaksin eriti tänada Fred ja Anne Iset, kes meid vastu võtsid ja kes kiriku tuleviku pärast südant valutavad. Suur tänu kõigile, kes meie sõidu õnnestumise eest hoolitsesid.»
Tiiu Pikkur

EELK Välis-Eesti piiskopkond
Kuus praostkonda: USA Chicago ja USA Esimene, Rootsi, Kanada, Saksamaa, Inglismaa
Inglismaa praostkond: London, Põhja-Inglismaa, Kesk-Inglismaa
Saksamaa praostkond: Köln, Bielefeldt, Hamburg, München, Nürnberg
Rootsi praostkonnas viis kogudust
Kahes USA praostkonnas 19 kogudust
Kanada praostkonnas 9 kogudust
Austraalia kogudused Adelaide, Canberra, Melbourne, Sydney alluvad otse Välis-Eesti piiskopkonna piiskopile
Allikas: EELK kodulehekülg

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)