Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid

23.12.2015 | | Rubriik: Ühiskond

Riigimehed visiidil Lootuse külas. Justiitsministeeriumi arhiiv

Justiitsministeerium sõlmis lepingu MTÜga Lootuse Küla.

Küla hakkab pakkuma majutus- ja nõustamisteenust vanglast vabanenud inimestele sujuvamaks tavaeluga kohanemiseks. Toetuse suuruseks on 168 675 eurot ja programm kestab 14.12.2015–28.2.2019 korraga kuni 32 inimesele. Justiitsministeerium finantseerib 14 inimest kuue kuu ulatuses. Ülejäänud teenuse kestuse aja, s.o neli kuud, finantseerib Lootuse Küla.
Justiitsministeeriumi pressiteates öeldakse, et teenuse eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul ning vähendada nende retsidiivsust. Peale elu- ja töökoha pakutakse rehabiliteerimist soodustavaid tegevusi ning osutatakse tugiisikuteenust.
«Tugiteenus, mille oleme välja töötanud, on uute kuritegude ärahoidmisel kindlasti oluliseks abiks. Kui kevadel käivitus üle Eesti tugiisikuteenus, siis nüüd alustame järk-järgult majutus- ja nõustamisteenusega,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.
Tugiisikuteenust pakuvad vanglast vabanenutele MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut ja MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus. Kui vanglast vabanenul puudub elukoht, suunatakse ta majutus- ja nõustamisteenusele.
Lootuse Küla puhul hinnatakse eriti tööharjutuse osatähtsust programmis ning keskendumist sõltlastele. Justiitsminister tunnustas Lootuse Külas tehtavat tööd, mille tulemusena 70% programmi läbinud inimestest vabaneb sõltuvusest ja pöördub tagasi õiguskuulekale teele. Teenuste osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest «Tugiteenus vanglast vabanejatele».
Eesti Kirik

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)