Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Löögivõime on säilinud

28.03.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Valga praostkonna vaimulikud suunduvad Laatre kirikusse jumalateenistusele.
Tiit Kuusemaa

Nii tõdeti Valga praostkonna sinodil 9. märtsil Laatres ja Tsirguliinas.

Ootan alati huviga Elva koguduse õpetaja Vallo Ehasalu kõnet ega pidanud ka Valga praostkonna sinodi jumalateenistusel pettuma. Enne kui õpetlane kirikulised patutunnistusele kutsus, kõneles ta kotkaste ja kodukülastuste sarnasusest. Taaveti laulus kirjutatakse: „Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal“ (Ps 103:5).
Ta kutsus vaimulikke tegema kodukülastusi, sest külastatavad jäävad järgmist kohtumist ootama ega sure vahepeal ära, vaid saavad uueks just kui kotkad. Meie aga tuleme pühapäeval kirikusse, sirutame „tiivad laiali“ ja Jumala tuul annab meile jõu tõusta kõrgemale.

Kohtuda silmast silma
Sinod kuulas ettekannet inimeste mõtetest ja püüdlustest sada aastat tagasi Valgamaal. Juba mitu aastat on praostkonnal hea tava, et sinodile on kutsutud külaline loengut pidama. Seekord siis Tartu ülikooli ajaloodotsent Ago Pajur. Sinodilisi tervitas Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak, tervituse oli saatnud Saksa sõpruspraostkond Eschwegest.
Sõna sai EELK kantsler Andrus Mõttus, kelle eesmärgiks on käia kõigil sinoditel ja kohtuda koguduste esindajatega silmast silma. Ta tuletas meelde kõigi koguduste kohustust esitada aruanded. Kuna suur hulk sõnalisi aruandeid on puudu, käis ta välja mõtte, et aruande esitamata jätnud kogudus jääb ilma võimalusest välistoetust saada. Ka kõneles Mõttus sellest, et peaksime omavahelises suhtluses iseendist rohkem lugu pidama.

On muresid, on rõõme
Praostkonna 11 kogudusest viie kohta andis ülevaate abipraost Vallo Ehasalu, tõstes Elva koguduse puhul esile suurt pühapäevakooli meeskonda ja piiblitunde Lagujal ning kodukülastusi. Harglas on uuendatud kiriku põrand, aga kahjuks vähenenud liikmeskond. Otepää puhul mainis ta, et pastoraat ühendati linna küttevõrku ja küttekulu eest tasub vald. Jätkuvad teehommikud ja pühapäevakooli tunnid Lagujal, kuid grupid on väikeseks jäänud. Kahjuks on Otepää kooli direktor lõpetanud koostöö kogudusega, aga see-eest käivad Tartu Annelinna gümnaasiumi lapsed Otepää koguduse krunte korrastamas, sest koguduse diakon Marko Tiirmaa on Tartus õpetaja.
Rannu kogudust teenib vikaarõpetaja Diina Tuulik, kes küll sinodil ei viibinud. Vallo Ehasalu on talle tänulik. Kirikule saadud uus kell andis kogudusele ühist tööd, käsil on tööd oreliga. Positiivne on seegi, et Tallinnast tuli 22 inimest talgutele kiriku ümbrust korrastama. Kiriku põrand on halvas olukorras, pastoraat tühi ja kütmata.
Seoses Rõngu kogudusega tõstis Vallo Ehasalu esile sealseid koguduseliikmeid, kes ise peavad piiblitunde, võtsid ette trepi parandamise, tegid kirikus krohviparandusi ja korrastasid parklat. Alustatud on ajaloolise pastoraadi alumise korruse remondiga. Rõõm oli ka ilusast leeriaastast, aga mureks on koguduse kinnisvara, eelkõige suur kirik, mille katus läbi jookseb ja põrand õõtsub.
Möödunud aastal preestriordinatsiooni saanud Enno Tanilas kõneles, et Karulas tähistati möödunud aastal koguduse taaspühitsemise 20. aastapäeva. Ta oli tänulik, et pool kihelkonnast on koguduse liikmed. „Möödunud aasta oli koguduse jaoks suur samm edasi,“ sõnas Tanilas, tõstes esile Urve Ploomit, kes teeb lastetööd, ja Puhjast Miina-Liisa Kuusemaad, kes aitab praostkonnas projekte kirjutada.
Ivo Pill ütles, et Sangaste kogudusse on tänu kahele jutlustajale uusi inimesi tulnud, kiriku torni on remonditud, kiriku eest elupuuhekk maha võetud. Laatre kogudus on jätkuvalt praostkonna üks väiksemaid, inimesed tunduvad vahel väsinud, aga kui asjaks läheb, jõuavad jälle. „Kodu- ja kohatunne kasvab pikkamööda,“ sõnas ta noortele mõeldes.
Puhja koguduse õpetaja Tiit Kuusemaa (ordineeriti samuti möödunud aastal preestriks) tõstis esile muusikatööd, sh koostööd Karijärve keelpilliorkestriga, aga ka kandleringi Puhja koolis. Kandlering on hästi tööle läinud ja kool on võtnud selle oma rahastusele. Tänuväärne on side lasteaia ja kooliga ning vabatahtlike panus. Kogudus jätkab kuulutusnädala korraldamist, möödunud aastal sai sellest osa umbes nelisada inimest.
Kogudus on majandusküsimustega hakkama saanud ja pidanud ülal üht Aafrika misjonäri, kes on seotud MTÜ Sambia Sõbrad tööga. Kordategemist ootab kogudusele kuuluv ait, mis pärineb aastast 1751. Toetust saadi kiriku välisfassaadi remondiks, mureks on omaosaluse leidmine. Tõrvatilgaks meepotis on möödunud aasta augustitormis murdunud puude tõttu kannatada saanud pastoraadihoone ja autod.
Praostkonna noorim vaimulik, Valga kogudust teeniv Margus Suvi tõdes, et möödunud aasta oli hea. Oli leeriskäijaid, pühapäevakooli lapsi tuli juurde, tähistati oreli 150. aastapäeva, tänu projektijuht Miina-Liisale oli kogudusest väljapoole suunatud projekte. Kirik sai uue korstna, torn uue siseukse ja kaarakna. Kiriku kütmiseks saadi kolm soojuskiirgurit. Seega ei saa kirikusse tulemata jätmist põhjendada külmaga. Koguduseliikmete arv kasvas ja on nüüd üle saja.
Praost Mart Jaanson, kes teenib Nõo kogudust, tõi esile juhatuse esimehe Madis Kanarbiku diplomaadiannet ning head suhtlust: jää koguduse ja reaalgümnaasiumi vahel on sulanud. Remonditud on kiriku käärkamber.

Tänuliku südamega
Sinod kinnitas eelmise aasta tegevusaruande. Praostkonnakassamaksu tõstmise üle arutleti. Maksu suuruseks kinnitati 2.50 iga liikme kohta. Kuulati ära projektijuht Miina-Liisa Kuusemaa aruanne. Tema tööd on peetud vajalikuks, aga praosti sõnul on väikestki palka raske leida, seepärast pandigi maksu tõstmine hääletusele.
Marje Tanilas Karulast pani ette teha kogudustes sihtotstarbelist annetust. Praostkond on tehtu eest tänulik ja Miina-Liisa kinnitab, et tänu projektidele tuleb kogudustesse rohkem annetusi, kui nähakse, kui palju kogudus panustab ja pingutab. Ta tänas kogudusi, et nad on tema tööga kaasa tulnud.
Sinodil viibinud piiskop Joel Luhamets tunnustas koguduste tööd ja koguduseliikmete hulga kasvu. Ka mainis ta, et praostkonna kõik vaimulikud on isiksused ja omanäolised ning üldkiriklikult on suurte võimetega teoloogid mag Vallo Ehasalu ja dr Mart Jaanson. Võeti vastu ka ettepanek teha Martin Luther Bundile taotlus Valga kogudusele auto ostmiseks. „Praostkonna ühtekuulumine on silmatorkav,“ sõnas piiskop lõpetuseks.
Rita Puidet

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)