Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Loodust ja ligimest väärtustades

27.11.2019 | | Rubriik: Ühiskond
Looduhoidmine

Hetk vestlusringist. Paremalt esimene Tarmo Tüür, teine Naatan Haamer. Kätlin Liimets

19. novembril Tartu Jaani kirikus toimunud vestlusringis arutleti loodu hoidmise üle.

Oma mõtteid olid tulnud jagama Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür ning hingehoidja ja Jaani koguduse abiõpetaja Naatan Haamer.
Tüür käsitles teemat keskkonnakaitse vaatenurgast, rääkides peaasjalikult kliimamuutustega ja elurikkuse vähenemisega seotud ohtudest. Samas rõhutas ta, et hirmutavate tulevikupiltide maalimise asemel tuleks keskenduda pigem sellele, mida olukorra parandamiseks on praegu veel võimalik ära teha.
Õpetaja Haamer rõhutas omakorda, et loodu hoidmine tähendab õigupoolest hoolekandmist niihästi looduse kui inimsuhete eest. Lisaks keskkonnateadlikule käitumisele on seetõttu vaja alati mõelda ka sellele, kuidas ligimestele mitte haiget teha. Seda ei pea Haameri meelest silmas mõned aktivistid, kes oma rohelist kihutustööd kaunis agressiivselt kipuvad tegema.
Vestlusringist osavõtnud kasutasid aktiivselt võimalust sõna sekka öelda. Palju vastukaja tekitas seejuures Räpina õpetaja Urmas Nageli pühakirjast inspireeritud mõte, et suuri eesmärke pole võimalik saavutada ilma ohvreid toomata. Samuti viidati mitmel korral hiljuti Võrut räsinud tormi põhjustatud kahjule kui ilmekale näitele selle kohta, et oleme tänapäevalgi sõltuvad niihästi loodusest kui kaasinimeste abivalmidusest.
Õhtust kokkuvõtteid tehes tõdes Tarmo Tüür, et ühiskonnas valitsevate väärtuste ja eluviisi muutumiseks on vaja pakkuda kaaskodanikele isiklikku eeskuju, ent olla nõudlikud ka poliitikute suhtes. Ühtlasi soovitas ta kõigil lugeda paavst Franciscuse entsüklikat „Laudato si“.
Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)