Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Loodi ülemaailmse eestluse koostöökomisjon

21.08.2019 | | Rubriik: Ühiskond
salumae_tiit_peinar

EELK konsistoorium on oma otsusega määranud koostöökomisjoni piiskop Tiit Salumäe. Arhiiv

Rahvastikuminister Riina Solmani algatusel moodustas Vabariigi Valitsus juunikuu lõpus istungil ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni.

Komisjoni moodustamise eesmärk on tagada parem koostöö ministeeriumide ja eestluse edendamisega tegelevate organisatsioonide vahel.
„Koostöökomisjonist saab üks olulisemaid arutelukogusid globaalse Eesti programmi väljatöötamises, mis asendab alates 2021. aastast senist rahvuskaaslaste programmi,“ ütles rahvastikuminister. „Väliseesti kogukonnad, kes on esindatud selles koostöökomisjonis, on oma aktiivse tegevusega hoidnud elus eestlust maailma paljudes eri paikades ning aidanud esindada Eesti seisukohti oma asukohariikides.
Valitsus soovib omalt poolt luua tingimused, et hea koostöö jätkuks ja meie väliseesti kogukonnal oleks kindlus oma missioonirikast tööd kodueesti hea tahte saadikuna jätkata.“
Siseministeeriumi juurde moodustatud koostöökomisjoni juhib rahvastikuminister ning selle liikmed on haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, sotsiaalminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, välisminister, EELK esindaja, Integratsiooni Sihtasutuse esindaja, rahvuskaaslaste programmi nõukogu kaks esindajat ja väliseesti suuremate katusorganisatsioonide – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja Rootsi Eestlaste Liidu – esindajad. EELK konsistoorium on oma otsusega määranud koostöökomisjoni piiskop Tiit Salumäe.
Rahvastikuministri vastutusvaldkonnas on rahvastiku- ja perepoliitika ning uussisserändajate kohanemise poliitika kavandamine ja koordineerimine, väliseesti kogukondade kaasamine, kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine ning rahvastikutoimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused.
Eesti Kirik

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)