Esileht » Uudis » Uudised »

Lood ristivanematest ja ristilastest

28.03.2018 | | Rubriik: Uudised

Hea ristivanem, ristilaps, lapsevanem! Kutsume Sind kirjutama lugu oma kogemustest, rõõmudest ja muredest ristivanemana, ristilapsena ning ka lapsevanemana. Töid ootame 31. maiks elektrooniliselt e-posti aadressil ristivanemad@gmail.com.
Iga lugu on oluline. See tunnistab armastusest, hoolivusest, Jumala ligiolust ja seob inimesi. Lood kõnetavad. Lood inspireerivad. Lood aitavad teostada oma kutsumust ristivanemana.
Lugude kogumine ristivanematest ja ristilastest on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale.

Osalemise tingimused
Osaleda võivad kõik lapsed ja täiskasvanud kodu- ja välismaal. Loo pealkirja valib osaleja ise.
Näidisteemad:
•  Minu ristilaps/ristilapsed. Mina ristilapsena
•  Minu lapse ristivanemad
•  Kauneim mälestus minu ristivanemast
1. Loo pikkus on vaba. Töös peavad olema eristatavad autori enda ja teiste autorite mõtted. Lugu on kirjutatud korrektses eesti keeles. Töö võiks olla kirjutatud arvutikirjas ning esitatud elektrooniliselt. Loole võib olla lisatud foto.
2. Loo võib esitada ka videona.
3. Loo kirjutajalt ootame autori kontaktandmeid (nimi, vanus, telefon ja e-post); lühikest enesetutvustust; autori nõusolekut avaldada lugu ajakirjanduses, veebilehel või mõnes muus vormis.
4. Saabunud lood loeb läbi kirikutevaheline žürii, jättes endale õiguse töid avaldada või mitte avaldada. Žürii annab otsuse autoritele isiklikult teada.
5. Esile tõstetakse kümme tööd. Töid hinnatakse eraldi laste ja täiskasvanute kategoorias. Kõikide osalejate vahel loositakse välja auhinnad. Lugude kogumisest tehakse kokkuvõte heinamaarjapäeval, 2. juulil 2018.
Žürii: Egle Viilma (EELK, Tallinna Toomkooli direktor), Leena Helena Tölp (EAÕK esindaja), Riin Pärnamets (EMK esindaja), Ene Mellow (RKK esindaja), Sirje Semm (ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja), Kätlin Liimets (töörühma koordinaator).

Kõigi osalejate vahel loositakse välja auhinnad:
•  osalemine Eesti Kirikute Nõukogu korraldatud oikumeenilisel palverännakul Kihnus 7.–9. septembril;
•  ajalehe Eesti Kirik aastatellimus;
• valik raamatuid, laulikuid, plaate, küünlaid ja pühapilte apostlik-õigeusu ja roomakatoliku kirikult, laste- ja noorsootöö ühenduselt, misjonikeskuselt ja perekeskuselt.
Ristivanemluse väärtustamise töörühm on ellu kutsutud Interreg projekti Sempre (http://estodiac.eu/sempre/) raames. Vaata ka http://www.eestikirik.ee/fookuses-ristivanemad. Töörühmast võtavad osa õigeusklikud, katoliiklased, metodistid ja luterlased. Töörühma patroon on Egle Viilma. Kontakt: Kätlin Liimets (EELK), tel 5663 9139; katlin.liimets@mail.ee või Ingmar Kurg (RKK), tel 554 1232; ingmar.kurg@gmail.com.

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)