Esileht » Online » Online artiklid »

Lõikustänupüha Peetri kirikus

05.11.2009 | | Rubriik: Online artiklid

Kaunis päikeseküllane sügishommik tervitas möödunud pühapäeval Toronto Peetri koguduse liikmeid, kes olid tulnud kirikusse tähistama nii lõikustänupüha kui ka märkima koos koguduse 61. aastapäeva.

Kirikulisi oli arvukalt, kuna jumalateenistusel toimus ka uue nõukogu ametisseõnnistamine. Ning noori oli rohkem kui tavaliselt, kuna leeritunnid on juba alanud.

Jumalateenistusel teenis õp. Andres Taul, laulis koguduse segakoor Cantate Domino Rosemarie Lindau juhatusel, orelil dr. Roman Toi.

Õpetaja Taul kutsus pärast avalaulu altari ette õnnistamiseks uue nõukogu liikmed, meenutades, et neid ootab ametiajal ees kohustus olla toeks ja abiks õpetajale, koguduse kasvule ning arengule kristlikus meeles. Samuti on tähtis on olla eeskujuks koguduse liikmetele, olles abiks hingehoiu töös.

Õpetaja juhtis eriti tähelepanu vajadusele olla abiks koguduse väliselu korralduses. Pärast nõukogu ühist jaatavat lubadust täita neid vajalikke rolle, kuulsid kirikulised Cantate Dominolt tänupühateemalist laulu. Jutluse aluseks oli Luuka 17:17. Nii pühakirja lugemine kui jutlus olid inglise keeles, arvestades leerinoorte ja nende vanematega. Kui Jeesus tegi puhtaks ühes Samaaria alevis kümme pidalitõbist, siis neist tervenisti üheksa ei pidanud oluliseks olla tänulikud. Vaid üks samaarlane tuli Jeesuse juurde tagasi, nähes et on paranenud ja tahtis Teda tänada.

Õp Taul mõtestas tänusõnumi lahti tänapäeva maailmast võetud näidetega, miks üheksa haiget ei võtnud vaevaks kas ajapuudusel või uskumatusest tingituna hinnata seda, mida neile külluseriigis on antud. Paljud meistki leiavad kahjuks vabandusi, et mitte tänada Jumalat. Et usk päästis kümnenda pidalitõbise, siis olgu see meil kõigil meeles päeval, kui antakse lõikuse, kiriku ja koguduse eest siiralt ja südamest tänu.

Jumalateenistust rikastas Cantate Domino veel kahe lauluga, pärast teenistuse lõppu palus õpetaja, et kogudus kuulaks olulist sõnumit, mille esitas nõukogu esinaine Naani Holsmer.

Koguduse liikmetele anti teada, et kuna pastoraadi ülalpidamise kulud, sealhulgas kõrged maksud, kasvavad iga aastaga, ning et hoone vajab kulukat remonti, on otsustatud maja müügile panna. Kavas on samas kiriku juurdeehituses olevat õpetajakorterit kapitaalselt remontida. Sellise informatsiooniga siirduti kiriku seltskondlikku saali, kus naisringi liikmed olid korraldanud rikkaliku tänupüha kohvilaua.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)