Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Lõikustänupüha õpetab väljendama tänulikkust

07.10.2020 | | Rubriik: Kirikuelu, Ühiskond
Lõikustänupüha annid Tallinna Jaani kiriku altaril. Meeli Küttim.

11. oktoobril tähistatakse lõikustänupüha, mil täna­takse Jumalat kõige hea eest, mida sügisel ülikülluslikult salve võime panna.

Varem tervet ühiskonda puu­dutav püha on kõige jõulisemalt säilinud kirikus – enamikus Ees­ti kirikutes tuuakse sel pu­hul altari ette või suisa altari pea­le sügisande, millega väl­jendatakse tänu Loojale saagi eest.

Kui pühapäevakooliõpetaja lastelt kirikutunnis uurib, mida tähendab selle püha nimi, saab ta vahel vastuseks, et küllap midagi lõikamisega seotut. Oskuslik õpetaja saab last kiita, öeldes, et jah, sel pühal saame tänada Jumalat lõigatud vilja eest. Veel selgitab õpetaja, et just sel päeval on ristiinimesel tava väljendada Loojale oma siirast tänu kõige eest, mida sügisesse jõudnud aasta jooksul Tema heldusest pruukida oleme saanud. 

Kellel lastest on perel oma aiamaa või vanavanemad ela­vad maal, see saab hõlpsalt aru, millest jutt. Aga on ka neid, keda teema ei kõneta, sest õuna ja kartulit saab ju poest.

Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots nendib, et lõikustänupüha mõte kipub tõesti taanduma, sest tänapäeval on tööhõive põllumajanduses ääretult väike ja kõigil pole ka kogemust oma peenraga. Veel olulisemaks selle püha tähenduse kadumise põhjuseks peab ise maal elav ja põlluharimist harrastav pastor seda, et meie ületalve elamine ei sõltu oma põllu saagist, vaid olukorrast maailmaturul.

EELK kogudused ja krist­likud koolid tähistavad lõikus­tänupüha mitmesuguste et­­te­võtmistega. Näiteks an­nab Risti kogudus tea­da, et lõikustänupüha jumala­teenistusel tänatakse äsja val­mis saanud roheliste kiriku­tekstiilide komplekti eest, uue gobeläänkatte on saanud nii altar kui kantsel.

Liina Raudvassar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)