Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Loeng vennastekoguduste liikumisest

08.09.2021 | | Rubriik: Teated

30. septembril kell 18 oodatakse huvilisi Tallinnasse Suurgildi (Pikk 17) hoonesse loengule. 

Näituse „Vabad müürlased. 250 aastat vabamüürlust Eestis“ raames peab Mait Laas loengu „Vennastekogudus – vennaste vaim 19. sajandi alguse Tori kohal“. 1790. aastal märgib hilisem Tartu Ülikooli audoktor W. C. Friebe (1761–1811): „Nii auväärne kui vabamüürlaste ordu ka on ja kui palju valgustust on tema kaudu tsiviliseeritud seisustesse toodud, on hernhuutlikul ühendusel (consociation) ikkagi tema ees eelis, kuna nende valgustuspüüdlused laienevad madalamatele rahvaklassidele.“Vennastekoguduste liikumine oli 18.–19. sajandil Eestis tegutsenud usulistest ärkamisliikumistest mõjukaim ja andis oma näo ka ärkamisaja sünniloole. Eestlaste rahvusliku eneseteadvuse eestvedajateks olid vennastekoguduse taustaga vaimutegelased– Jannsen, Kreutzwald, Jakobson, Hurt, jpt. See, ajalookäsitlustes tihiti varju jääv liikumine, leidis poolehoidjaid ja järgijad ka Pärnumaal – isamaaliselt ärksas Toris. Osalemine 8/6 eurot.

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)