Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

LMLi Euroopa regiooni nõupidamiselt

30.09.2020 | | Rubriik: Uudised

22. ja 23. septembril toi­mu­nud konsultatsioonide peateemaks oli koroonakriisi mõju kirikuelule.

Luterliku Maailmaliidu (LML) Euroopa liikmeskirikute juhtide seekordne kohtumine toimus pandeemia tõttu interneti vahendusel. Kodu­lehe lutheranworld.org poolt vahendatud kokkuvõtte ko­haselt nentisid osalenud, et kõikides Euroopa regioonides on koroonakriis kiirendanud protsesse, millega kirikud ja ühiskonnad on viimastel aas­tatel silmitsi seisnud. Näi­teks tõstatas kirikutöö koondumine internetti uusi teoloogilisi küsimusi, kirikute tegevuse rahastamise võimalused kahanesid ning ilmsiks on saanud vajadus hingehoiutöö uute vormide järele.

Konsultatsioonide tei­sel päe­­val jagasid oma tähele­pa­nekuid LMLi kolme Euroopas asuvat regiooni esindavad ase­presidendid. Kesk- ja Lääne-Euroopa asepresident praost Astrid Kleist Saksamaalt tõstis esile institutsioonilise kiriku tähtsuse vähenemise ning reli­giooni individualiseerumise tee­mad. Kirikutel tuleb Kleisti meelest tõsiselt mõelda, kuidas muutunud olukorras inimesi kõnetada.

Kesk- ja Ida-Euroopa ase­presidendi, EELK pea­piis­ko­pi Urmas Viilma sõ­nul on koroonakriisi tõttu uusi impulsse saanud inter­netipõhine kuulutustöö aidanud jõuda seni kirikusse mittekuuluvate inimesteni. Teisalt ootavad aga põhjalikku arutelu kirikliku veebitööga seotud teoloogilised prob­leemid – mis on „reaalne“ ja mis „virtuaalne“, milline on vaimulike roll ning kuidas jagada sakramente.

Põhjamaid esindanud Rootsi peapiiskop Antje Jackelén vahendas osalejatele muljeid sellest, kuidas koroonakriisi ajal suutis sealne kirik vastavalt vajadusele ümber kujundada diakooniatööd ja inimeste vaimulikku teenimist.

Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)