Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

«Levašovo memoriaalkalmistu» on eesti keeles ilmunud

30.11.2016 | | Rubriik: Kultuurielu

Untitled23. novembril esitleti Eesti Muinsuskaitse Seltsis eesti keelde tõlgitud brošüüri «Levašovo memoriaalkalmistu».

Anatoli Razumovi koostatud brošüür on vene keeles ilmunud juba neljas trükis, viimane 2012. aastal, see on tõlgitud inglise, saksa, soome ja itaalia keelde. Esitlusel osales ja kõneles brošüüri autor, massirepressioonide uurija Anatoli Razumov Peterburist.
Levašovo asub Peterburi Viiburi linnaosa põhjaservas. Sealses metsatukas on kõrge plankaiaga ümbritsetud endine NKVD salajane matmispaik, kuhu toodi Leningradis hukatute laipu 1937. kuni 1954. aastani. Ametlikel andmetel hukati nendel aastatel Leningradis 46 771 inimest, neist 40 485 poliitilistel põhjustel. Enamik hukati Stalini suure terrori aastatel 1937–1938, sealhulgas eestlasi 4561.
Levašovo matmispaik oli salastatud objekt kuni 1989. aastani, alles siis sai üldsus teada, mis siin toimunud oli, ja siia otsustati rajada memoriaalkalmistu. Järgnevatel aastatel on memoriaalkalmistule paigaldatud hulgaliselt mälestusmärke: poolakatele, juutidele, sakslastele, soomlastele, norralastele, venelastele, ukrainlastele, valgevenelastele, itaallastele, lätlastele, leedulastele, nunnadele, katoliiklastele, kurttummadele, karsklastele, energeetikutele jne.
Eestlastele pühendatud mälestusmärk valmis Eesti Vabariigi Peterburi peakonsulaadi ja eraannetajate tellimusel ning avati 1999. aastal. 2015. aasta suvel paigaldati selle kõrvale mälestustahvel Kingissepa rajooni Simititsa eestlaste asundusest pärit 45 mehele ja 8 naisele, kes hukati NKVD poolt aastatel 1937–1938 kui spioonid, terroristid, diversandid ja kahjurid.
Venemaa rahvusraamatukogu kirjastuse poolt Vürst Vladimiri peakiriku annetuste toel välja antud «Levašovo memoriaalkalmistu» on illustreeritud hulga fotodega ja annab 45 leheküljel ülevaate nii memoriaalkalmistust kui ka stalinlikest repressioonidest Leningradis ja ümbruskonnas.
Täpsemat teavet Stalini suure terrori aastatel hukatute kohta saab Anatoli Razumovi seni 13 köites välja antud teatmikust «Leningradskii martirolog» (Leningradi martüürium). Eesti Vabariik tunnustas Anatoli Razumovi aastatepikkust tööd massirepressioonide uurimisel 2012. aastal Maarjamaa risti teenetemärgiga.
Peterburis toimus eestikeelse «Levašovo memoriaalkalmistu» esitlus juba 30. oktoobril, poliitiliste repressioonide mälestuspäeval, mil Peterburi linnavalitsus korraldab traditsiooniliselt mälestusürituse Levašovos, kus toimub pärgade asetamise tseremoonia. Üritusel osalesid Peterburi Jaani kogudus ja Peterburi Eesti Kultuuriselts, samuti Eesti Vabariigi peakonsulaat eesotsas peakonsul Jaanus Kirikmäega. Eestlaste mälestuskivi juures pidas mälestusteenistuse õpetaja Enn Salveste.
Peep Pillak,
tõlkija

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)