Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Lehe vahendusel saab arusaama kujundada

14.02.2018 | | Rubriik: Ühiskond

Viimsi kirikuõpetaja Mikk Leedjärv jagab kohaliku lehe vahendusel hingepidet.
Rita Puidet

Viimsi Teatajas ilmub juba aastaid rubriik „Hingenurk“, mille täidab oma mõtetega kohalik õpetaja Mikk Leedjärv.

Õpetaja Leedjärv meenutab, et võis olla 2010. aasta algus, kui Viimsis tegutsevate koguduste vaimulikud kohtusid vallavalitsuse esindajatega ja arutati võimalust anda kirikuõpetajatele lehe kaudu sõna. Algne plaan oli, et igas lehenumbris ilmub üks artikkel, kuid aja jooksul on teised vaimulikud loobunud ja nii veab „Hingenurka“ Mikk üksi.
Mikk ütleb, et rubriigil on lehes kindel koht ja eriti oodatakse tema kaastööd pühade ajal. Järgmine lugu ilmub vabariigi sünnipäeva ajal ja on loomulikult teemakohane. Lugusid kirjutades on ta lähtunud seisukohast, et tegu on misjoniga, kogukonna teenimise ja arusaamise kujundamisega. Ei loe lehte ju ainult kristlased, vaid kõik inimesed. Ja on hea, kui leht on ka mõttemaailma suunaja, kristliku maailmavaate tutvustaja.
Vallaleht Viimsi Teataja ilmub kaks korda kuus ja seda jagatakse tasuta. Aastatega on lehe maht kasvanud, loodetavasti ka lugejate hulk. Ajalehe toimetaja Annika Koppel ütleb Eesti Kirikule, et avaldab lehes hea meelega õpetaja Mikk Leedjärve mõtteid ega ole saanud selle kohta mingit negatiivset vastukaja. Ta lisab: „Kirik on kohaliku kogukonna osa. Viimsi Püha Jaakobi kirik on ju sündinud kogukonna toel ja eelmisel aastal sai samal moel uue oreli. Siin toimuvad väga heal tasemel kontserdid ja kunstinäitused.“
Mikk Leedjärv kirjutab inimestele olulistel teemadel, teeb seda arusaadavalt ja hästi. Kuna kohalik leht annab eeskätt kogukonna peegeldust, siis kuulub siia ka üsna loomulikul moel kirik.
Rita Puidet

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)