Esileht » Uudis » Esileht »

Leevi Reinaru: see on au ja õnnistus

31.01.2018 | | Rubriik: Esileht

Aasta vaimulikuks valiti Leevi Reinaru.
Kätlin Liimets

Nelijärve puhkekeskuses toimunud vaimulike konverentsil valiti aasta vaimulikuks Leevi Reinaru (60, ordineeritud 39 aastat tagasi).

Leevi Reinaru on Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse õpetaja, Noarootsi Püha Katariina koguduse hooldajaõpetaja, Lääne praostkonna praost ja EELK Misjonikeskuse juhataja.

Mida tähendab sulle aasta vaimuliku tiitel?
See on au, tunnustus ja õnnistus. Väga meeldiv kolleegide tähelepanu.

Sul on pikaajaline teenimiskogemus. Mida pead vaimulikus töös kõige olulisemaks?
Kõige olulisem on, et kutsumus oleks selge, et tahad pühenduda sellele tööle. Olen põhiliselt maakogudustes teeninud. Jumal on hoolt kandnud. Mul pole olnud millestki puudus. Eks ise tuleb ka leida, missugused on sinu tugevad küljed. Mida vanemaks saad, seda rohkem tekib tunne, et kõike ei jõua teha.

Millised on sinu tugevused vaimulikus töös?
Misjonitöö on minu kutsumus. 1973. või 1974. a ütles üks inimene mulle, et hakkan misjonit tegema. Siis ei võtnud seda tõsiselt.
Eks me vajame kõik usukinnitust töös ja elus. Jumal on saatnud selliseid inimesi, kes on toetanud ja aidanud. Väga palju on Soome kolleegid osanud seda tööd hinnata ja väärtustada. Teeme siin igaüks oma tööd, palju jõuame teisi jälgida või õla peale patsutada?
Muidugi pere on olnud toetav. Olen olnud kodust väga palju väljas. Lapsed võiksid selle pinnal olla sellised, kes ei taha kiriku poole vaadatagi, sest kirik on nende isa nii palju ära viinud. On suur õnn ja Jumala arm, et see nii pole ja et mu lapsed annavad igaüks oma panuse kirikutöösse. Meil on hea osadus.

Oleme jätkuvalt misjonimaa.
Ilmalik riik ja kristlaste vähesus on positiivne selles mõttes, et neid väheseid kristlasi on just siin väga vaja. Saame teha midagi erilist. Meil on kõigil võimalus midagi üles ehitada. Misjonipõld on väga lai. Praegu on hea aeg kõike seda teha. Inimesed on avatud.
Misjonis on võtmepositsioonil koguduseliikmed. Kui suudame nende usuidentiteeti tugevdada, neid julgustada ja anda tööriistu, millega nad saaksid oma peres, oma lähedastele evangeeliumi selgitada ja neid kaasata, siis on võimalus, et midagi muutub. Kaasamiseks on head võimalused. Eriti Piibli lugemine ja palveosadus. Kui need muutuksid inimestele elavamaks ja kristlased hakkaksid rohkem Piiblit lugema, siis see iseenesest muudaks väga palju.
Kätlin Liimets

Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. (Mt 25:40)