Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Leerivennad laigulises

19.02.2014 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Reedel, 14. veebruaril ristis ja konfirmeeris Kuperjanovi pataljoni kaplan nooremleitnant Anna-Liisa Vaher Rõuge kirikus 23 ajateenijat.

Massiivne sõjaväeauto, laiguline maskeeringukate üll, keerab kirikuparklasse. Mürin kutsub kõrval asuva kooli lapsi aknale uudistama ning kevadekuulutamisega ametis olevaid tihaseid kontserti katkestama.
Kergejalgselt hüppab kaplan kõrgest kabiinist alla korraldusi jagama. Tema lubava sõna peale paiskub autokastist otsekui külluse sarvest laigulises vormis kaitseväelasi, igal käes kiriku lauluraamat. sõdurid sätivad seljakoti selga ning saabastele viksi kandes jalavarjud kirikusseminekuks korda. Rõuge koguduse õpetaja Mait Mölder ütleb tere tulemast.

Hümn suust ja südamest
Pühakoda on talletanud krõbedaid külmakraade, seetõttu ei soostu kaplan ajateenijate plaaniga osaleda teenistusel ilma sõdurijopeta. Kriisade orel tõrgub külmas teenimast ning Pindi organist Anne Trumm võtab kasutusele süntesaatori.
Vaimuliku must keep laigulist kaitseväelase vormi katmas, juhib kaplan leeripoisid peauksest altari ette. Konfirmeeritavate lähedased saadavad tulijaid paitaval pilgul.
Pärast palvehetke lõhestab vaikuse Eesti hümn. Mõjusalt kõlab rahvast rõõmus ja mures saatnud laul Eesti sõdurite esituses. See on kantud lubadusest panustada riigikaitsesse ja on seotud vandega jääda truuks lõpuni.
«Teie kaudu ja teie abil elab edasi Eestimaa,» ütleb kaplan altarikõnes poistele. Vasakul käel Eesti sõjasangari Julius Kuperjanovi märk – pealuu säärekontidega mustal kilbil – ja paremal käel sinimustvalge lipp, seisab 23 kuperjanovlast kui üks mees Jumala ja oma vaimuliku ees.

Esimesele armulauale
Sõdurpoiste teekonda altari ette ei saa mõõta kilomeetritega Võrust Rõugesse – see on otsata pikem. Retke algust märgib soov (saada ristiinimeseks ja EELK liikmeks) ja püsivus (võtta osa novembris alanud leeritundidest, et omandada luterlase baasteadmised), aga ka kindlameelsus (ignoreerida kaasvõitlejate tögamisi ning kiusatust veeta õhtust vaba aega leeritunnist meelepärasema tegevusega).
Nüüd on nad kohal. On valmis ja altari ees. See on verstapost kristlase kasvamise teel. Vaimulik usutleb: kui tunnete, et olete valmis, kinnitage seda ja öelge jah. «Jah» kõlab ja vaimulik talitab kui kutsutud ja seatud jumalasõna sulane, kellel on meelevald öelda: tulge, sest kõik on juba valmis. Pärast 19 noormehe ristimist põlvitab altarivõre ees 23 kuperjanovlast, et võtta vastu esimest korda elus armulaua sakramente.
«Te olete ilusad inimesed – hoidke endas seda ilu. Hoidke oma isiksust, hoidke oma usku,» kinnitab Anna-Liisa Vaher oma leeripoisse.

17sse kogudusse
Teenistust jääb lõpetama võimas ühislaul «Hoia, Jumal, Eestit». Kaplan Anna-Liisa Vaher õnnitleb oma neljanda leerirühma liikmeid, kutsudes leeritunnistuse üleandmiseks noormehi nimeliselt.
Pärast konfirmeerimist ja teenistusest vabanemist liitub värske kirikuliige aga juba mõne konkreetse kogudusega. 14. veebruarist on EELK 17 kogudusel nüüd oodata liikmetäiendust.
Vaimulikud on võtnud teemaks, kuidas ja kas sulanduvad ajateenistuses konfirmeeritud reaalselt kodukogudusse. On seatud kahtluse alla nimelt selle tõhusus. Aga küsida võiks ehk ka laiemalt: kuidas hoida noori leeritatuid koguduses, ka neid, kes läbinud leerikursuse ja konfirmatsiooni kodukirikus?
«Meie ootame, kas nad tulevad siis kohe, kahe või kahekümne aasta pärast,» ütleb Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Urmas Petti, oodates täiendust kahe ajateenija näol.
«Oli suurepärane võimalus sõduriaja jooksul käia leeris, tsiviilis oleks seda raskem teha ajanappuse pärast,» kinnitab arstiteaduskonna üliõpilasest ajateenija Patrick Pihelgas oma leeripäeval, selgitades, et kuulub tänasest Tallinna Jaani kogudusse. «Lähen Keila kogudusse, kus olen ka ristitud,» nimetab Ranek-Reinat Niinberg.
Liina Raudvassar

Leeripäev Rõuges
Konfirmeeriti 23 ajateenijat, neist 19 ka ristiti.
Konfirmeeritavad liituvad  EELK Tallinna Jaani, Kaarli ja Toom-; Tartu Ülikooli-Jaani, Pauluse ja Peetri; Paide, Keila, Kambja, Kõpu, Nissi, Kanepi, Räpina, Rõuge, Rannu, Nõo, Urvaste kogudusega.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)