Laulge, maised ja taevased koorid

17.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

On inimesi, kes armastavad koorilaulu, ja neid, kes ei mõista, mida ühine laulmine anda võib. Siiski, julgen väita, et suurele osale eestlastest on koorilaulul mingi selge tähendus, midagi, mis on seotud isiklike kogemuste ja mälestustega. Eesti Televisioon on algatanud kooridevahelise laululahingu ja sellel on sadadesse tuhandetesse ulatuv vaatajaskond. Koorijuhid hoiatavad, et kõik soovijad ei mahu 2009. aastal toimuvale üldlaulupeole. Meie rahva loo juurde kuuluvad öölaulupeod, ühislaul, ühistegevuse arendamine laulu- ja pillikoorides. Eestlastele meeldib mõtelda endast kui laulurahvast.

Ja ma nägin otsekui tulega segatud klaasmerd ja neid, kes olid võitnud metsalise ning ta kuju ja ta nime arvu, seisvat klaasmere ääres, Jumala kandled käes. Nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja Talle laulu:
«Suured ja imelised on sinu teod,
Issand Jumal, Kõigeväeline!
Õiged ja tõelised on sinu teed,
sa paganate kuningas!
Kes ei peaks kartma sind, Issand,
ning ülistama sinu nime?
Sina üksi oled püha,
kõik paganad tulevad
ning kummardavad sinu ette,
sest su õiged seadmised on saanud avalikuks.»

Ilm 15:2–4

On inimesi, kes armastavad koorilaulu, ja neid, kes ei mõista, mida ühine laulmine anda võib. Siiski, julgen väita, et suurele osale eestlastest on koorilaulul mingi selge tähendus, midagi, mis on seotud isiklike kogemuste ja mälestustega. Eesti Televisioon on algatanud kooridevahelise laululahingu ja sellel on sadadesse tuhandetesse ulatuv vaatajaskond. Koorijuhid hoiatavad, et kõik soovijad ei mahu 2009. aastal toimuvale üldlaulupeole. Meie rahva loo juurde kuuluvad öölaulupeod, ühislaul, ühistegevuse arendamine laulu- ja pillikoorides. Eestlastele meeldib mõtelda endast kui laulurahvast.
Mis on see, mis koorilaulu võluvaks teeb? Mis on see, mis paneb üle Eestimaa tuhanded inimesed igal nädalal ühe korra või rohkemgi jätma kõik kodused tööd-tegemised ja koos teistega närima end läbi keerukast noodirägastikust, kuulama dirigendi torisemist ja kordama üht muusikalist fraasi kümneid kordi, enne kui sünnib laul?
Koorilauljana saan vastata. Koorilaulu võlu on minu jaoks avastuses, et laul on ühine mõtte ja tunde edasikandmine. Lauljad on dirigendi ees kui suur instrument, millel koorijuht mängib oma võimeid ja fantaasiat mööda. Kogu koor pingutab ühise eesmärgi nimel. Kõrvale jäävad eriarvamused ja isiklikud vastuolud, on vaid laul ja muusika ja ühine hingamine.
Ilmutusraamatu Nägija ees seisab laulukoor Jumala kanneldega ning laulab ülistuslaulu. Kui nii mitmeski nägemuses avaldatakse lugejaile nägemustes ilmujate välimus, siis siin ei ole see oluline. Oluline on Nägija jaoks see, mida need lauljad on saavutanud ja mida nad laulavad. Meie ees on võitjate koor. Nad on kurjale vastu seisnud, nad on Jumala heldusest osa saanud ning jõudnud tema lähedale.
Ilmutusraamat on lugejale kõvaks pähkliks. Tekstid on täidetud vastuoluliste mõtete ja sümbolitega. Meie ees rulluvad lahti katastroofid ja maailmalõpumeeleolud. Nägija ei taha aga lugejat masendusse ajada või hirmutada, vaid kinnitada kannatuste ja tagakiusamise all elavaid kristlasi: Jumal on võimsam kui katastroofid, meie Issand on vägevam kui surm ja kaduvus. Ahastuse ja tagakiusamise aeg saab läbi. Isegi kui maailm sinu ümber näib kokku varisevat ning kurjusel ja surmal näib olevat valitsusaeg, ära karda! «Ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja!» (Ilm 2:10).
Need, kes tänases piiblitekstis ühist ülistuslaulu laulavad, on elupärja saanute hulgas. Sõnad nende suul ei ole uued, need peegeldavad mõtteid, mida võime leida Vana Testamendi lauluraamatust, Mooseselt ja prohvetitelt. Neis sõnades on koos säravaim osa ülistuslauludest. Iga sõna peegeldab Jumala suurust, iga mõte kannab vaid üht eesmärki: laulda Jumalale midagi vastu lootmata, midagi taotlemata, midagi igatsemata, sest kõik, mida inimene iganes võib igatseda ja loota, on juba käes. See on vabade rõõmus laul, ühine hingamine ülistuses.
Olen kuulnud poolnaljatamisi-pooltõsiselt öeldud väiteid, et miks ma peaksin tahtma taevasse saada, mul ei ole lauluhäält ja mulle ei meeldi valges ürbis harfi mängida. Jah, Nägija visioonid ei ole kõigile mõistetavad ning ei paku igaühele selget lootust, sest nad eeldavad inimese soovi ja oskust kõrvale heita oma mina ning liituda Jumala suure laulukooriga, mis on Issanda instrumendiks, mida ta oma kõigeväelisuses mängib. Vahest on meie iganädalane kooriharjutus kultuurimajas, kirikus või kogudusemajas treeninguks taevases laulukooris osalemiseks? Võib-olla igapühapäevased ülistus, tänu- ja palvelaulud jumalateenistusel aitavad meid valmistuda kätte võtma taevast kannelt ning ühiselt ülistades hingama?
Eelseisev pühapäev oma pühakirjatekstide ja palvetega kutsub meid laulma. Cantate! Laulge! Laulge ülestõusnud Issandale vanu ja uusi laule! Leidke Jumala suurust uuest ja vanast lauluvarast! Tunnistage oma usku ja Jumala tegusid oma elus laulusõnadega! Ära karda, et Sinu laul, hea lugeja, ei kõlba või ei ole piisavalt hea. Jumal on meile andnud häälepaelad, millega võime tekitada väga erinevaid hääli, südame, mis aitab meil tajuda rütmi, kõrvad, mis kuulevad teiste laulu ja aitavad sellesse sulanduda. Ja kui Sa tõesti kuidagi ei taha, ei saa või ei julge, siis ühine lauljate hingamisega, nende pausidega, mis ei ole vaikus, vaid täidetud suurima ja sügavaima ülistuse ja tänuga. Hinga Jumalat sisse ja välja koos maiste ja taevaste kooridega.
Aamen.

Kristi Sääsk,
Suure-Jaani koguduse õpetaja

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)