Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Läti pöördelise sinodi eel

01.06.2016 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Läti Evangeelne Luterlik Kirik (LELK) korraldab oma kirikukogusid ehk sinodeid iga kolme aasta tagant. Nüüdne, 3.–4. juunini peetav 27. sinod pakub kõneainet eelkõige seetõttu, et kavas on ametlikult lõpetada naiste ordineerimine.
Alates 1993. aastast, kui praegune peapiiskop Jānis Vanags LELKi etteotsa sai, on seal ordineeritud ainult mehi. Nüüd tahetakse see põhimõte ka kiriku põhikirja sisse kirjutada ning kõigi eelduste kohaselt on konservatiivsel leeril selleks hääled koos. See tähendaks naiste ordineerimise taasalustamise tõkestamist pikemaks ajaks, kuna põhikirja uueks muutmiseks on vaja 3/4 häälteenamust.
Arusaadavalt on naiste ordineerimise pooldajad ärevil. Viimastel kuudel ja nädalatel on nad sel teemal sõna võtnud nii kiriklikus kui ilmalikus meedias. Lisaks mõnele LELKi õpetajale, luterlike naisteoloogide ühendusele ja Läti ülikooli usuteaduskonnale on naiste ordineerimise kaitseks välja astunud ka Välis-Läti luterlik kirik (LELKvL). Möödunud nädalal kinnitas selle esindaja Kārlis Žols, et LELKvL kavatseb hoogustada oma tegevust kodumaal. Ilmselgelt oodatakse nende usklike liitumist, kelle meelest Vanagsi juhitav kirik liiga konservatiivne on.
Žolsi sõnul esindavat nimelt mitte LELK, vaid just kunagine pagulaskirik ühtaegu nii Läti luteri kiriku ajaloolisi traditsioone kui ka nüüdisajal mujal maailmas valitsevaid arusaamu luterlusest. Eile korraldatigi Riias LELKvLi Läti piirkonna asutav sinod, millest võttis osa ka peapiiskop Lauma Zušēvica ning EELK esindajana praost Vallo Ehasalu. Piiskop Tiit Salumäe on Riias sinodil eeloleval nädalavahetusel. EELK palvetab oma õdede-vendade pärast Lätis, kuid otsuse kirikukorralduslikes ja õpetuslikes küsimustes teevad Läti kirikute esindajad ise.
Arvata võib, et ka mõned LELKi vaimulikud lahkuvad põhikirjamuudatuse vastuvõtmise korral ametist. Peale selle on oodata suhete jahenemist teiste Euroopa luterlike kirikutega, millest enamik juba mõnda aega naisi ordineerib. Kõik see ei paista LELKi konservatiive aga sugugi heidutavat. Tuge näib neile seejuures andvat kindel veendumus, et naiste ordineerimine on Piibliga vastuolus.
Rain Soosaar

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)