Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Laste- ja noorsootöö teeviidad tulevikku

19.01.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Eha Kraft juhib laste- ja noortetööd kirikus. Mari PaenurmKiriku laste- ja noorsootöö ühendus jätkab oma igapäevatööd ja kujundab suundi kristliku kasvatuse vallas.
Viimase aasta jooksul on ühenduse organisatsioonilises ülesehituses palju muutunud, sinna saavad nüüd kuuluda noored iseseisvalt ning kogudused kui juriidilised isikud saavad olla ühenduse toetajaliikmeteks.
Mitmes praostkonnas on peetud nn motivatsiooniseminare, mille käigus selgitatakse huvilistest noortele ja noorsootöö tegijatele ühenduse töösuundi ning kogutakse osalejate ideid, mõtteid ja ettepanekuid, millega ühendusse kuulujad on valmis ühistegevusse panustama. Vastuvõtt on olnud valdavalt positiivne.
«Eks on olnud ka vastuseisu, kuid tegelikult ju kriitika kõrval olulisi alternatiive ei pakuta,» tõdeb LNÜ juhatuse liige Mari-Ann Oviir.
Tulevikuperspektiivis on kirikuvalitsusel plaan luua ka konsistooriumi juurde laste- ja noorsootöö talitus koos sealse koordinaatori ametikohaga, kuid assessor Ove Sanderi sõnul ei ole see selle aasta küsimus.
LNÜ juhatuse esimees ja tegevjuht Eha Kraft märgib, et tõenäoliselt on vaja ka n-ö üldkiriklikus liinis mingisugust valdkonna koordineerimist ja on hea, et LNÜ esindajad on nendesse plaanidesse ka kaasatud.
Jätkuvalt on võimalik tellida LNÜ kaudu koguduse laste- ja noorsootöö tegijate koolitusi, suurüritustest on kavas talvepäevad Põltsamaal ja suvised noortepäevad Pilistveres. Samuti saab ühenduse kaudu osaleda hulgas laagrites raja taga või õppida kristlikku noorsootööd Taanis. Praegu on LNÜ-l ligi 200 liiget, eelarvest katab kirikupoolne tugi ligi 1/5, ülejäänu tuleb projektidest.
Mari Paenurm

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)