Esileht » Uudis » Uudised »

Laste- ja muusikatöö ühendab praostkonda

21.06.2010 | | Rubriik: Uudised

Rõngu kiriku altaris on praost Vallo Ehasalu (paremal) ja praostkonna sekretär diakon Enno Tanilas. Tiit Kuusema14. juunil pidas Valga praostkond tänavukevadistest EELK sinoditest viimase. Kuna aeg oli suvine, peeti terve koosolek Rõngu kirikus.
Sinod algas jumalateenistusega, kus teenisid peapiiskop Andres Põder, õpetajad Vallo Ehasalu, Mart Jaanson ja Lea Kärson, diakonid Enno Tanilas ja Tiit Kuusemaa ning praktikant Marko Tiirmaa. Mälestati küüditatuid.
Sinodi võõrustajakoguduseks oli Rõngu, vald ilma vallavanemata ja ilma kirikuõpetajata, kuid siiski väga hästi teenitud: jumalateenistusi peab üks, leeritunde teine, piiblitunde kolmas vaimulik. Ka kinnisvara korrashoiuks on olemas inimesed.
Tervitused ja tänu öeldi edasi Kylväjä misjoniseltsilt ja Eschwege praostkonnalt.
Ülevaatena koguduste elust torkas silma, et paljud tänasid Imbi Tanilsood, praostkonna poolte koguduste ühist pühapäevakooliõpetajat. Tema jaksab teha nädalas ringi, alustades neljapäeval Rannust ja Rõngust, minnes Nõo, Otepää ja Puhja kaudu pühapäevaks Karulasse.
Kindla käega õpetaja toob lapsed pühapäevakooli ja jõuab pidada aastas kaks või kolm lastelaagritki. Lastetöö ühendab praostkonda tugevalt.
Teine praostkonda ühendav teema on muusikatöö. On olemas ühiskoore, on ühist lauluvaragi.
Puhja kogudus võib teatada, et kirikukoor on loonud senipuudunud sideme üldsusega. Kolmas ühendav asi on välissuhtlus. Praostkonna kolm kogudust majutasid laulupeokülalisi Eschwegest.
Mureteemaks on kinnisvara. Kui mõni kogudus on renoveerinud pastoraate või üksi käärkambrit, on tööga jõutud edasi, kuid kui mureks on kiriku katus, on sattutud kitsikusse.
Laatre ja Valga, samuti Otepää vajaksid katuse parandamist, kuid tunnevad tööd liig suurena, et seda teha. Karula kogudus on konserveerinud suure pastoraadihoone katuse.
Mureks on ka majanduslik toimetulek, kuid majandussurutist ei kurdetud. Meie kogudused on vaesusega liiga harjunud, et kriisist rääkida.
Otepää kogudus on isegi kosunud, Elva on käinud kaks korda nullis, kuid tulnud ka ruttu välja. Peapiiskop rääkis, et kui kogudused võtaksid eelarve täitumist ühise murena, võiks olla vähemalt vaimulike palgakulud lahendatud.
Teemaks olid ka kihelkondade piirid. Lahendatud on kõik muud kihelkonna piiride küsimused, v.a. piirid Tartu Maarja kogudusega. Nõo koguduse esindajad võtsid seisukoha, et targem annab järele. Peapiiskop näitas, et asi võib paista tühja bürokraatiana, kuid on seotud meie suhtlemisega avalikkusega.
Sinod kiitis heaks majandusaasta aruande ja võttis vastu praostkonna eelarve.
Praostkonnal on juba käes info, et vennastekoguduse juhatuse initsiatiivil on sõlmitud üürileping Piret Stepanoviga, et kasutada Nüpli palvemajas olevat korterit omavahelises koostöös, nagu varemgi, perekond Stepanovi eluasemena.

Vallo Ehasalu,
praost

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)