Esileht » Uudis » Esileht »

Läkitus Ühinenud Piibliseltside palvepäevaks Eestis

29.04.2009 | | Rubriik: Esileht

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal (Ps 119:105).

Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul. Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat Tema sõna eest, palvetab, et pühakiri jõuaks iga rahva, iga inimeseni. Tänane maailm, mis on haaratud sõdadest ja kriisidest, vajab Jumala sõna julgustust, et näha võimalusi tulla välja probleemidest ja kriisidest.
Möödunud aastal levitasid piibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud piibliosa. Pühakirja tervikuna või selle osi on võimalik lugeda 2479 keeles, see on 25 võrra rohkem kui aasta varem. Nende hulgas on ka keeled, mida kõnelevad meie hõimurahvad, kellest komid ja marid said oma emakeelse Uue Testamendi. Praegu on maailmas käsil ligi 700 piiblitõlkeprojekti.
Tänavu möödub 270 aastat esimese eestikeelse Piibli ilmumisest. 1739. aastal ilmunud Piibel pani aluse eesti kirjakeelele ja maarahva kooliharidusele. Möödunud aastal tähistasime 1968. aastal vabas maailmas ilmunud eestikeelse Piibli ilmumise 40. aastapäeva. Praegu on Eestis emakeelne pühakiri kõigile kättesaadav. Eesti Piibliseltsi eesmärk on võimaldada kõigil Eestimaa inimestel lugeda Jumala sõna oma emakeeles ja neile sobivas vormis.
Täna kutsume kõiki kristlasi toetama Piibli tõlkimist ja levitamist, et pühakiri oleks kättesaadav igale inimesele neile sobivas keeles ja vormis.
Jätkuvalt vajab teie toetust Vana Testamendi tõlkeprojekt ja «Hõimurahvaste aeg». Oleme tänulikud paljude toetuste eest möödunud aastal.
Meil igaühel on võimalus Eesti Piibliseltsi kaudu anda oma ohver piiblitöö toetamiseks, et järgmisel aastal oleks veel rohkem rahvaid, kes on saanud emakeelse pühakirja.

Palve                                                                      
Issand, meie Jumal, me täname Sind kõigi nende kristlaste eest üle kogu maailma, kes aitavad Sinu sõna tõlkida, trükkida ja levitada. Me palume kõigi piibliseltside pärast kogu maailmas, et Sinu sõna tõlkimise ja levitamise töö saaks veel rohkem kasvada ja Sinu sõna jõuaks igaüheni. Me palume kõigi piibliseltside töötajate pärast. Me palume, julgusta ja kinnita neid, kes peavad Sinu sõna omamise ja levitamise pärast kannatama. Me täname, et võime lugeda Piiblit oma emakeeles. Me täname Sind kõigi eest, kes palvetavad selle töö pärast, nende eest, kes ohverdavad selleks oma aega, energiat ja raha. Õnnista jätkuvalt oma sõna levikut meie heaks. Aamen.

Palume läkitus pühapäeval, 3. mail jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.

Tiit Salumäe,
EPSi esimees

Jaan Bärenson,
EPSi peasekretär

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)