Esileht » Online » Online artiklid »

Lääne maavanema ja Lääne praosti pöördumine: Üheskoos saame hakkama

06.05.2009 | | Rubriik: Online artiklid

 

 

Praegu on Läänemaal töötuid 1152 ehk 9% tööealisest elanikkonnast ja töötute arv suureneb. Asjatundjate hinnangul on maakonnas registreerimata töötuid 300–400. Karta on, et juba selle aasta lõpus on meil ligi 2200 töötut ehk siis iga viies tööealine meie maakonnas.

Hea läänlane! Kui oled kaotanud töö, siis ära hoia seda enda teada. Kõige lähem koht, kuhu pöörduda on kohalik omavalitsus. Sulle pakuvad abi ja tuge ka töötukassa nõustajad, kogudused, võlanõustajad ja usaldustelefon. Kasuta uue töö leidmiseks kõiki võimalusi. Mõtle ka ise ettevõtte alustamisele, kasuta töötukassa ja arenduskeskuse poolt pakutavaid võimalusi täiendõppeks ja stardiabi saamiseks.

Hea kaasmaalane, kui sul on kindel sissetulek ja töökoht! Märka oma ligimese muret ja julgusta teda abi otsima ja kui saad, siis aita ka ise.

Head omavalitsusjuhid! Pöörake tähelepanu ka registreerimata töötutele. Teavitage inimesi abi saamise võimalustest. Kui eelarve vähegi võimaldab, siis suurendage toetusi lastega peredele lasteaia ja kooliga seotud kulude katmiseks. Taotlege toimetulekutoetuse riigieelarveliste vahendite suurendamist. Abiks võivad olla ka väiksemamahulised ehitustööd ning heakorratööd, mis võimaldavad pakkuda ajutist leevendust puuduses vaevlevatele peredele.

Hea ettevõtja! Töökohtade säilitamine praeguses olukorras on keeruline, kuid veel keerulisem on pikemaks ajaks töötuks jäänud inimese tagasitoomine tööturule. Praegustest töötutest pool on äsja töötuks jäänud ning valmis kohe uuesti tööle asuma, kui vaid selleks võimalus avaneb. Säilita ja loo töökohti! Lojaalne ja motiveeritud töötaja on kõige väärtuslikum ressurss ettevõtte arengus.

Head kogudused! Kirik ei saa lahendada riigi majandusprobleeme, kuid armastusele ja hoolivusele rajatud kogukonnana saab ta ulatada abivajajale käe, anda heade tegudega tunnistust oma usust. Aidates ja jagades ei jää inimene vaesemaks.

Eestimaa rahvas on aegade algusest olnud kannatlik ja vastupidav. Rasketel aegadel on oldud üksteisele toeks. Meie seltsielu on küll pigem suunatud elu rõõmsamale poolele kui raskuste vastu võitlemisele. Kuid see ei peaks nii olema, et rõõmsad oleme üheskoos, raskuste vastu võitleme aga igaüks omaette.

Kogukond on terve ja tugev vaid siis, kui ühe inimese probleemid ei ole ainult tema enda kanda. Nii nagu üksi tõus, ei ole lõputu ka ükski langus. Üheskoos ja kokku hoides elame rasked ajad üle!

Neeme Suur
Lääne maavanem

Tiit Salumäe
EELK Lääne praost

 

 

 

Meie ühiskonda on tabanud majanduskriis. Tööpuudus suureneb, paljud pered satuvad kitsikusse. Headel aegadel võetud laenud loovaid pingeid ja seavad perekonnad raskete valikute ette.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)