Esileht » Uudis » Uudised »

Kvoorum tuli kokku

15.09.2021 | | Rubriik: Uudised
Kuigi rahvast oli sinodil vähe, oli see siiski otsustusvõimeline. Rita Puidet.

Möödunud kolmapäeval kogunesid Valga praostkonna sinodisaadikud koosolekule Otepääle.

Kiriku uksel põrkasin kokku koguduse juhatuse esimehe Jaan Uiboga, kes ärevalt tegeles veel peatselt algava sinodi viimaste korralduslike küsimustega. Võib vaid kaude mõista olukorra keerulisust – osa meeskonna haigestumise tõttu ja viirusekartuses viidi koosolek enne toimumist veel pastoraadist üle kultuurimajja.

Jätkab ametis

Usun, et kogunenud tundsid julgustust peapiiskop Urmas Viilma kinnitusest, et alati on põhjust rõõmu tunda – vabadusest, päikesest, lilledest ja paljust muustki. Sest ka siis, kui maailmas on palju kurja, on keegi armunud. Kui pommimürsule laskunud liblikale langeb päikesekiir, on see imeline vaatepilt. Ta kinnitas jutluses, et nii kaua, kui püsib maa, kestab külv ja Issanda õnnistus ei kao.

Kui juba kirikus üllatas inimeste nappus – praostkonna 16 vaimulikust oli kohal vaid 6 –, siis enne koosolekut tekkis küsimus sinodi toimumisest üldse. Oodati 38 saadikut, õnneks kvoorum siiski kogunes ja sinod oli otsustusvõimeline. 

Sinodilisi tervitas möödunud aastal Otepää vallavanemaks valitud Jaanus Barkala, kes on ühtlasi Sangaste koguduse liige nagu ka koosolekut protokollinud Monika Otrokova. Kaugemalt, Saksamaalt ja Soomest saabunud tervitused luges ette praost Mart Jaanson, et siis juba edasi minna praosti valimisega.

Selle punkti saab kokku võtta ühe lausega: Nõo koguduse õpetaja on hästi hakkama saanud ka praosti ametis, peapiiskop seadis ta uuesti kandidaadiks ja saadikud olid sellega nõus. Kuigi Mart näinuks hea meelega ka teisi kandidaate, neid hääletusele ei seatud. 

Valimised jätkusid

Lisaks valiti kirikukogu saadikuid ja praostkonna nõukogu liikmeid. Praost Jaanson tegi ettepaneku valida kirikukogu saadikuteks kaks ilmikut ja üks vaimulik ning vastavalt ka asendusliikmed. Ettepanek leidis heakskiidu ja nii hakati kandidaate üles seadma. Kui Sangaste kogudus esitas kandidaadina õpetaja Ivo Pilli, oli viimasel kommentaariks öelda, et „see oleks minu luigelaul, et ilusa akordiga lõpetada“. 

Asendusliikmeks ta valitigi, enim hääli sai aga Tiit Kuusemaa. Vähem hääli said Tanel Meiel, Vallo Ehasalu ja Urmas Saupõld. Ilmikutest osutusid valituks Liisa Eensaar, Jaanus Barkala, Jaan Aruväli ja Stefan Groote. Kaks viimast on asendusliikmed.

Abipraostikandidaadiks esitas praost Vallo Ehasalu, kelle poolt oli 18 sinodilist ja sellega oli otsus tehtud. Tanel Meieli tehtud ettepaneku valida abipraostiks Ivo Pill, tõrjus praost tagasi. 

Nõukogusse valiti täisnimekirjaga Tiit Kuusemaa, Enno Tanilas ja Vallo Ehasalu ning ilmikliikmena Jaan Eensaar.

Praosti ettekanne oli hästi läbi mõeldud ja julge, tõi esile kriitikat kirikuvalitsuse suunal ja kinnitas: „EELK toimimise aluseks on tugev kogudus.“ 

Korrastumise periood

Hargla ja Karula koguduste esindajat sinodil polnud, ent siiski oli aastaülevaadet huvitav kuulata ja rõõmustavalt oli koguduste esindajail vaatamata koroonale välja tuua ilusaid ettevõtmisi. Mart Jaanson Nõo koguduse õpetajana tõdes, et pandeemia koguduseelu ei seganud, valmis saadi kõrvalhoone ja seal avatud suvekohvikut külastas inimesi, kes kunagi pole kirikus käinud. Elvas peeti noorteleeri, tähistati kiriku aastapäeva ja võõrustati peapiiskoppi. Kõik said näha ka kiriku ajalugu tutvustavat vihikukest.

Rannu koguduses on olnud ristimisi ja leeritamisi ning lastetööga loodetakse madalseisust välja tulla. Valgas on liikmeskond pisut kasvanud, Rõngus peetakse reedeti palveõhtuid, Harglas valiti uus nõukogu ja kogudusse on sära juurde tulnud ning hakatakse remontima Kriisa ajaloolist orelit. 

Puhjas on kasvanud liikmete arv ja nagu ütles Tiit Kuusemaa, on kõike toimunut ja tehtut raske üles lugeda. Rõngust sinodile tulnud Kalev Külv aga sõnas, et oma õpetajat pole, eelmisel pühapäeval oli kirikus üks inimene, kiriku katus jookseb läbi, nii et hooldajaõpetaja Vallo Ehasalu ise krohvis lage. Et aasta oli raske, ütles Laatres ja Sangastes diakonina teeniv Tanel Meiel, ristiti vähe, aga maeti umbes pool kogudust.

Meiel tegi sinodi lõpus ettepaneku vastu võtta pöördumine, et meedia viimase aja tegevuse tõttu on saanud kahjustada kiriku maine. Ettepanek sinodilistelt toetust ei saanud. 

Huviga kuulati peapiiskopi sõnavõttu, kus ta tunnustas muu hulgas praosti tasakaaluka kõne eest ja kinnitas, et ootab sarnast huvi küsimusega tegeleda ka teistelt praostkondadelt. Arutelu piiskopkondade teemal peaks toimuma kõigis praostkondades, nimetas kirikupea. Teadupärast jääb kaks piiskoppi emerituuri ning peapiiskopil peab olema selge, millega ta arvestama peab, kuigi otsuse langetab kirikukogu. 

Saadikud kiitsid heaks majandus- ja tegevusaruande, võtsid vastu selle aasta eelarve ja kuulasid eelolevat tööplaani. Kuna praostkonnas on oma projektijuht, kuulati Miina-Liisa Kuusemaa lühikest ülevaadet kinnisvara olukorrast. Kuulsime kurba tõsiasja, et Rannu kiriku konstruktsioonid on kriitilises seisus, et Rõngus pole kiriku remondi osas läbimurret tulnud. Lõppenud on Laatre oreli remont, oli rõõmus uudis.

Tõdemusele, et remondiks toetust taotledes on kogudused konkurendid ja seetõttu jääb hulga raha saamata, pakkus peapiiskop lahendusena välja moodustada sihtasutus, selleks on vaja vaid kirikukogu otsust. 

Mõttevahetust jätkus veel koduteele, aga igal päeval on oma hooled ja jõudumööda jätkatakse.   

Rita Puidet

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)