Esileht » Online » Online artiklid »

Kuulutamisest ja jutlustamisest

20.07.2012 | | Rubriik: Online artiklid

4. juulil kogunesid Saarte praostkonna vaimulikud Kuressaare koguduse majja, et täiendada oma teadmisi/kogemusi Jumala Sõna kuulutamisest ja jutlustamisest. Selleks oli Saaremaale sõitnud EELK Usuteaduse Instituudi vastne rektor, haridusassessor Ove Sander.

Õppepäeva alustas Saarte praost Veiko Vihuri oma sõnavõtuga, kus ta tõdes, et Sõna kuulutaja ja jutlustaja asub tänapäeval sekulaarses maailmas, kus enamasti usk on võõras, kiriku juurde tullakse isikliku kutse kaudu, on palju erinevaid religioone ja uskumusi, tooni andev on relativism, st kindlaid tõdesid ei ole. Selles olukorras peab tähelepanu pöörama järgmistele küsimustele – kellele on antud meelevald kuulutada ehk kes on vaimulik ning mida me kuulutame. Luterliku usu põhjal on vaimulik instrument, mida Püha Vaim kasutab ja usule on võimalik tulla vaid läbi kuulutuse, igavikulises perspektiivis peab vaimuliku kõne olema kui Kristuse kõne, Jumala sõna selge kuulutamine.

Assessor Ove Sander rõhutas, et kuigi meeleparandus ja manitsus on väga vajalikud, peab jutluses ja kuulutuses jääma kõlama Kristuse armastuse sõna. Evangeelium on ju rõõmusõnum! Käsk ja evangeelium on ka lahutamatult seotud – Kristuse ristisurma läbi mõistame oma patusust. On oluline, et karjane tunneks oma karja – millised on inimeste vajadused. Arutleti kirikukalendris oleva perikoobisüsteemi üle ja jagati oma kogemusi jutlustest ja nende ettevalmistamisest.

Edasi loe ajalehest Meie Maa.

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)