Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kuulutaja on ajas hästi vastu pidanud

23.05.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

23 aastaga on Üllas Linder kujundanud Kuulutajast huvipakkuva ja kõnetava väljaande. ErakoguJuba 23 aastat annab Valga Betaania baptistikoguduse pastori kt Üllas Linder välja kristlikku lehte Kuulutaja.

«Alustasime ju veel nõukogude ajal, kui oli juba selge, et mingisugunegi võimalus kristliku sõnumi levitamiseks on olemas. Toona anti juba välja Võru Praostkonna Sõna, niisiis alustasime meiegi,» tõdeb Kuulutaja toimetaja ja Tartu vangla kap­lan ning lisab, et kogu ajalugu ei ole kuigi kerge lühidalt kokku võtta.
Põhiliselt ongi lehe välja­andmine Üllas Linderi peal, kes ise suuremaid lugusid kirjutab ja intervjuusid teeb või mõne artikli tõlgib. «Küll olen alati kasutanud keeleinimeste abi, kes on materjalid üle vaadanud,» lisab toimetaja.
Vaatamata sellele, et tegemist on kuukirjaga, on kajastused ajakohased ja lugejat puudutavad, olgu ta siis koguduseliige või lihtsalt kristlikust ilmavaatest huvituja.
«Materjale tuleb hankida ja läbi mõelda, mida panna, mõnikord tuleb viimasel hetkel paljud asjad ümber teha, kui on juhtumisi midagi päevakajalist. Nii need kord kuus ilmuva väljaande võimalused on.»
Muide, Üllas Linder ise on kaitsnud Tartu ülikooli usuteaduskonnas ka magistritöö, kus analüüsis just ajakirja Usurändur rolli aastail 1952–1991, seda küll eelkõige vaimulikus perspektiivis. «Ma küll ei ole otseselt ajakirjandust õppinud, kuid töö käigus olen ennast ajakirja töö ja praktiliste vajadustega kurssi viinud ja ennast ka natuke täiendanud. Eks on saanud ka nõu küsida, kui seda vaja.» Linder on töötanud mõnda aega ka kohalikus lehes.
Kuulutajat tellivad EEKBKLi kogudused, aga välja antakse neid rohkem ning viiakse siis hea sõnumina erinevaisse avalikesse asutustesse, olgu siis tegemist hooldekodu, sõjaväeosa või kinnipidamisasutusega; eks ikka selleks, et inimesed saaksid väljaandega tutvuda ja leida sealt enda jaoks olulist. «Eks see on ikkagi vaimulik töö ja ka siin tuleb paljude asjade pärast palvetada,» lisab toimetaja. Rahaliselt on kohati päris raske, eriti nüüd, suveperioodil, siis kipuvad annetused kokku kuivama ja see muudab perioodilise väljaande ilmumise keeruliseks. Küll on toimetaja tänulik kõigi toetuste, annetuste ja tellimuste eest.
Mingisugust tsentraliseeritud toetust Kuulutaja baptistiliidult ei saa, kuid Üllas Linder tunneb rõõmu, et kogudused väljaannet tellivad. «Ma usun, et see on oluline jumalariigi töö ning tunnen rõõmu, et olen saanud oma osa anda,» võtab toimetaja Üllas Linder oma jutu kokku.
Mari Paenurm

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)