Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kuuluda kogudusse ja kanda isiklikku vastutust

05.06.2013 | | Rubriik: Kirikuelu

Kogudusekooli Kasvuaeg juhendajate koolituspäev Nõmme Rahu koguduse majas kujunes inforohkeks ja tegusaks.

Osalejaid oli üle Eesti: Viru, Lääne-Harju, Tallinna, Valga, Viljandi ja Ida-Harju praostkonnast. Hommikuses tutvumisringis oli rõõm kogeda, et tuldi sooviga midagi uut õppida ning seda ka oma koguduses rakendada, et kogudus võiks kasvada.

Jagati tunnistust
Kogudusekool Kasvuaeg on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi (Kansan Raamattuseura) ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt. Koolitajateks olid Virpi Nyman ja Matti Mäkinen Soomest ning Tiina Võsu, pikaaegne Kasvuaja koolitaja Eestis.
Praegune Kasvuaja juhendajate koolitus koosneb kahest õppepäevast, millest üks oli 27. aprillil ning teine toimub 5. oktoobril. Seekord tutvustati materjale järgmistest teemadest: «Mis on Kasvuaeg?», «Pauluse kiri efeslastele», «Täiskasvanute õppimine», «Issand, õpeta meid palvetama», «Kõrvalkõndijana – hingehoiu põhikursus», «Räägime Jumala armastusest».
Paralleelselt teoreetilise materjali õppimisega tehti ka praktilisi ülesandeid ning jagati tunnistusi oma elust, kogemusi Jumalaga koos käimisest. Väga oluline ning puudutav oli ka palvetamine väikerühmades.
Osalejate tagasisidest võin lugeda, et meeldis teemade valik ja käsitletava põhjalikkus. Mahukaid materjale elavdasid koolitajate näited isiklikust elust. Meeldejäävad olid ka praktilised juhised, mida sooviks endagi elus rakendada, nagu näiteks palvekolmiku mõte palvegrupi töös.
Koolitaja Matti Mäkinen tutvustas isiklikku kogemust regulaarsetest kohtumistest kahe sõbraga, et koos jagada oma elu katsumusi, rõõme ja muresid ning tuua igaühe palve- ning tänusoovid üksteist toetades Jumala ette. Palvekolmiku olemasolu on olnud Mattile oluline ning aidanud Jumalale lähemale kasvada. Koolitaja julgustas sellist praktikat kasutama ka oma sõprusringkonnas, kodugruppides, koguduses.

Kristusele lähemale kasvada
Õhkkond oli aus ning avatud, kui üheskoos arutati, kuidas kogudus tervikuna ning koguduseliikmed eraldi võiksid Kristusele lähemale kasvada. Mitmed osalejad tõid välja, et palve ning palveosadus on eriti vajalik kursuseteema, mida püütakse ka oma koguduses kõigepealt edasi anda.
Oluline on, et osalejad said juurde julgust ja indu, et õpitut ka oma koguduse heaks rakendada. Mitmel tekkis mõte koolituse materjali kasutada näiteks koguduse väikerühmade ja kodugruppide töös, jätkukursusena leerikoolile või piiblitundides. Oluline on, et iga kogudus leiaks materjali rakendamiseks sobivaima viisi ning alustaks just selle teemaga, mis tundub hetkel vajalikum.
Hoiame koolitusel osalejaid jätkuvalt eestpalves, et neil jaguks indu ja julgust õpitut koguduses rakendada, et üheskoos Kristusele veelgi lähemale kasvada.
Merle Liblik

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)