Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kutse diakonikoolitusele

12.03.2014 | | Rubriik: Teated

Pastoraalseminar valmistab diakoniordinatsiooni taotlejaid ette diakoniameti eksamiks. Diakonikoolituse läbimine on üheks eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina.
Diakoniameti kandidaadilt eeldatakse kutsesobivust, teoloogilist haridust bakalaureuse tasemel või antud diakonikoolituse eeldushariduse omamist, millele lisandub diakonikoolitus ja praktika koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas. Diakonikoolituse eeldusharidus moodustub Piibli, kirikuõpetuse, kirikuloo ja tegeliku usuteaduse ainete omandamises vähemalt 30 EAP ulatuses, kusjuures igas ainevaldkonnas peab olema omandatud vähemalt 3 EAP ning tegelikus usuteaduses mitte vähem kui 9 EAP.
Koolitus koosneb auditoorsest osast seminaris ning sellega integreeritud praktikast koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas.
Diakonikoolitusele tulija peab 11. aprilliks peapiiskopile (Kiriku plats 3, 10130 Tallinn, konsistoorium@eelk.ee) esitama järgmised dokumendid: avaldus; dokumendifoto; ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia; kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad või eeldushariduse omandamist tõendavate dokumentide koopiad; elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse; enesetutvustus diakoniordinatsiooni taotlemisel; kolm iseloomustust diakoniordinatsiooni taotlemisel.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)