Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Küsimus raamatu pealkirjas jääb lugeja vastata

07.10.2020 | | Rubriik: Esileht
Jaan Lahe pärast oma raamatu esitlust Tartu Jaani kirikus. Liina Raudvassar.

Aastatepikkuse töö tulemusena valminud algupärast raamatut „Sõnum teisest maailmast. Mis on kristluse põhisõnum?“ käib teoloogiadoktorist autor Jaan Lahe ise Eesti eri paigus tutvustamas.

Ka Tartu Jaani kirikus jagus pärast pühapäevast jumalateenis­tust küllaga neid, kes soovisid saada äsja ilmunud raamatusse autorilt pühendust ning ülevaadet teose saamisloost. Miks ta kirjutamise ette võttis ja millest selle käigus lähtus, sellest tegi Jaan Lahe ladusas võtmes akadeemilise ettekande, mille lõpetas tunnistusega: „Olen tulemusega ise rahul.“

Kuigi just viimastel aastatel on märkimisväärselt palju ilmunud eestikeelset teoloogilist kirjandust, k.a algupäraseid teoseid, siis oli selles nišis veel ruumi. Ruumi raamatule, mis püüaks vastata küsimusele ristiusu põhisõnumist. Pealkirjas püstitatud konkreetsele küsimusele autor siiski ühest ja kokkuvõtlikku vastust ei anna. Kala asemel ulatab ta õnge ehk annab teada, et raamatu pealkirjas toodud küsimusele peab iga lugeja ise vastuse leidma. Küll saab ta selleks tänuväärset abi raamatu sisust, sest „Põhisõnumit saab sõnastada alles siis, kui on vaadeldud ühe usundi kõiki tähtsamaid õpetusi“. 

Lahe sõnul kirjutab ta „luterlikust vaatenurgast“, sest on ise alates 16. eluaastast EELK liige ja selle kiriku vaimulik. Ta lisab: „Luterlik vaatenurk ei tähenda, et ma kõiges lähtuks Lutheri tekstidest. Ma viitan ja vaatlen erinevaid allikaid ning tuginen põhiliselt uuemale luterlikule mõttesuunale.“ 

Iga ajastu on Lahe sõnul andnud kristlikule mõtteloole midagi väärtuslikku. Niisamuti on iga põlvkonna teoloogide ees küsimus ristiusu põhiolemusest. „Ühiskond muutub. Tänane kultuur erineb kultuurist, milles tegutsesid Jeesus, Paulus ja Aquino Thomas. Iga sajand sõnastab ka kristluse põhisõnumi uuesti. See ei ole vaid teoloogide, isegi mitte vaid vaimulike töö. See on väljakutseks igale kristlasele.“

Jaan Lahe sõnas, et tema raamat ei ole mõeldud õpikuks, aga ta ei välista autorina, et seda saab kasutada õppematerjalina. Sihtrühmana näeb ta siiski laiemat lugejaskonda, sest loetust arusaamine ei eelda teoloogilist haridust.

Autor pühendab Hildegarde Raamatu väljaandena ilmuva teose, mis hõlmab 399 lk (lisaks 21 lk kasutatud kirjanduse loetelu ning isikunimede register), „Minu kogudusele“.

Liina Raudvassar 

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)