Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Kus abi on vaja, seal läheb ja aitab

31.03.2021 | | Rubriik: Persoon kaasajast
Linna aukodaniku tunnustus anti Vello Talvistele üle Paide Püha Risti kirikus toimunud aktusel. Järva Teataja.

Vello Talviste on inimene, keda Paides teavad paljud. Ta on linna aukodanik, kauaaegne koolidirektor ja Püha Risti koguduse juhatuse liige. Aga ta on ka Lionsi klubi Paide Bastion asutaja, valitud kuuel korral linnavolikogu liikmeks, muusika- ja teatrimaja Tooliklubi liige, asutanud Paide maleklubi ja seisnud hea Järvamaa Spordiliidu asutamise eest. 

Kuigi aastaid hakkab Vello Talvistel tasapisi kogunema, ei luba tema loomus elu sugugi rahulikumalt võtta. Armastus oma ameti ja laste vastu hoiavad teda tegevuses, kuigi võib öelda, et koolitööle sattus ta näiliselt üsna juhuslikult. Sellest möödub tänavu juba 45 aastat.

Noorelt direktoriks

Juurte poolest Pärnumaa poiss, tuli Vello ilmale hoopis kaugel Siberis Novosibirski oblastis 1. augustil 1952. Kui 1949 käis üle Eesti küüditamislaine, viidi ka tema vanemad kodust kaugele. Elanud kodukohas küll suhteliselt lähestikku – üks Vändra ja teine Tori vallas, tutvusid nad väljasaadetuina karmides oludes ja kaugel kodumaast tuli ilmale ka Vello. Koju tagasi jõuti märtsis 1958.

Vello meenutab, et keskkooli ajaks oli ta kindel, et tahab kõrgkoolis loodusteadusi, täpsemalt geoloogiat õppida. Konkurss oli väga tihe ja pärast esimest eksamit oli selge, et see lootus jääb täitumata. Aga ta ei jätnud eksameid pooleli ja suur oli üllatus, kui füüsika-keemiateaduskonna prodekaan võttis Velloga ühendust ja kutsus noormeest paberid teise teaduskonda üle viima. 

Nii sai Vellost üliõpilane ja pärast lõpetamist pedagoog. Ja juhtus, et tolle aja mõistes sai Vellost ülinoorelt koolidirektor. Vanust oli tal siis vaid 28.

Laulatus hõbepulmadel

Vello räägib toreda loo, kuidas ta mõlgutas hõbepulma tähistamist. Aga sõbraga rääkinud, naernud too, et sul ju polegi naist. Sest ENSVd, mille nimel ta aastal 1977 paari pandi, polnud enam. Sellest sündis mõte lasta end abikaasaga laulatada ja sügisel 2001 läksid nad leeri. Nii laulatas õpetaja Andres Tšumakov nad 19. mail 2002 Käru kirikus, sest Paide pühakojas oli parajasti remont. Siiani peavad kaasad Käru kirikut natuke ka oma kirikuks, kuigi on Paide koguduse liikmed.

Laulatus ei jäänud aga ainult ilusaks mälestuseks, vaid hakkas mõjutama kogu elu. Toonase koguduse juhatuse esimehe Olaf Läänega oli Vello tuttav juba Lionsi klubist. Koguduse juhatusse oli vaja tegusamaid mehi ja Vello valiti juhatuse liikmeks. 2004 sai Olaf Läänest juhatuse esimees ja Vellost aseesimees. Aastast 2014 on Vello olnud juhatuse liige ja ütleb, et on valmis jätkama, kui tema abi vajatakse. Ja lisab, et tänu Jumalale on viimase 10–15 aasta jooksul kogudus tasapisi edenenud. 

Pastor Hammerbeck

Gümnaasiumi kõrval on praegu Paides kaks põhikooli. Direktor Vello Talviste meenutab, kuidas õpilaste initsiatiivil sai tema juhitud kooli nimeks Hammerbecki põhikool. Nimelt oli Carl Gotthard Hammerbeck (1800–1870) Paide kirikuõpetaja ja praeguse pühakoja ehituse initsiaator. Aga ta oli ka esimese eestikeelse kooli asutaja Paides. Koolimajagi asunud umbes samal kohal, kus praegune Hammerbe- cki kool. Koolile nime andnud vaimulik on muide maetud Paide kalmistule. 

Kool on praegu kolmandat aastat põhikool, mis tähendab, et koolis usundiõpetust pole. Kui kool veel gümnaasiumina tegutses, õpetas Andres Tšumakov gümnasistidele valikainena usundiõpetust. 

Laste kasvatamisest rääkides ütleb direktor, et tänapäeval kasvavad lapsed rohkem ise ja pilt on kirjum kui nõukogude ajal, mil sotsiaalsed ja majanduslikud võimalused olid väiksemad. Aga mida pedagoog välja toob, on see, et lapsed on iseseisvamad, julgemad ja avatumad. 

„Mina laste pärast ei muretse, nad on lihtsalt teistsugused, sest ajastu on teistsugune. Nad on targad ja täitsa toredad. Ja kui nad seda ei oleks, siis poleks ma nii kaua koolis tööl olnud. Koolis töötamise esimene eeltingimus on, et sa pead õpilasi armastama,“ ütleb pika staažiga pedagoog.

Ja mõtiskleb edasi: lastesse ei tohi eelarvamusega suhtuda, kõige olulisem on neid toetada. Mõni õpetaja on range, mõni vähem range. Kui õpetajal tekib õpilasega töine kontakt, siis on ka tulemust. Kahjuks alati see kõigil ei õnnestu.

Enam vaimset tuge

Vello Talviste näeb ühiskonna ja koolielu suurt probleemi selles, et laste ja vanemate vaimne side on nõrgaks jäänud. Kui varem oli elu paikne ja temagi elas koos vanematega, siis praegu on paljudel juhtudel üks vanem Soomes tööl. Tõenäosus, et pere vaimne side kannatab, on suurem. Ja neid peresid on häirivalt palju.

Ta toob näiteks, et 90ndatel ei olnud üldjuhul koolis tugispetsialiste. Tasapisi tulid psühholoogid, siis sotsiaalpedagoogid – kool täidab kodust tühimikku ja päris palju õppetööks mõeldud aega läheb koduga seotud probleemide lahendamisele. 

Koostööst linnaga toob direktor näitena jõulukontserdi, millest on kujunenud aastatepikkune traditsioon. Kuigi käidud on ka mujal kirikus, kogunetakse viimastel aastatel keskväljakule raekoja vastu Püha Risti kirikusse. Kontserdi eest renti tasuma ei pea, selle eest hoolitseb linnavalitsus. Koostöö juhatuse ja linnavalitsuse vahel on stabiilne ja hea, kiidab Vello, lisades, et ta oli esimene linnavolikogu liige, kes koguduse juhatusse kuulus. Temale järgnes Andres Jalak ja mõlemad on valitud linna aukodanikeks.

Esimesel jõulupühal laulab kirikus kooli poistekoor. Koolilaste jaoks on see suurepärane võimalus esineda. Direktor on uhke, sest lapsed on tublid ja neljal viimasel laulu- ja tantsupeol on kool osalenud suurima esindusega. Koolis töötab aga veel teisigi koguduseliikmeid, nii võib ta öelda, et kristlik meelsus ei ole Paides kustunud.

Vello Talviste loodab, et kogudus leiab endale oma õpetaja, tegu on ikkagi maakonnakeskusega. Ja veel soovib ta, et rohkem inimesi kirikus käiks. Jumalateenistustel osalejate keskmine on paarikümne inimese kandis, kuigi kirikus on vabalt nelisada istekohta. Areng on küll positiivne olnud, sest ajal, mil Vello pooljuhuslikult kogudusse sattus, oli teenistusel alla kümne inimese. „Loodusteadus kõike ära ei seleta, me vajame jumalasõna. Loodame, et tulevad paremad ajad,“ on pedagoog lootusrikas.

Rita Puidet

Vello Talviste

Sündinud 1. augustil 1952 Novosibirski oblastis

Lõpetanud Tartu ülikooli füüsika-keemiateaduskonna

Pedagoogitööl aastast 1976. Hammerbecki põhikooli direktor aastast 2005

Asutas 1991 heategevusliku Lionsi klubi Paide Bastion ja pälvis 2019 briljantidega Rukkilille medali

2007 Paide linna vapimärk

2009 Järvamaa teenetemedal 

2020 Paide linna aukodanik

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)