Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Kursus loodusega seotud uskumustest

19.08.2015 | | Rubriik: Ühiskond

Kirikuid ehitati tihti looduslikesse pühapaikadesse. Vara kirik ja ohvritamm on siiani kõrvuti. Kätlin Liimets

Tartu ülikooli usuteaduskonnas on võimalik sügissemestril esmakordselt kuulata loengukursust «Loodus Eesti usundites».

Kursuse eest vastutab religiooniuuringute vanemteadur dr Lea Altnurme ja selle eesmärgiks on anda ülevaade loodusega seotud uskumustest Eestis alates muinasajast kuni tänapäevani.
«Aastatega on kogunenud üliõpilaste välitööde kogu, kus on küsitletud neid, kellel on mingi pühapaik looduses: allikas, metsatukk, mägi jne. 2014. aastal toimunud üleriigilises küsitluses «Religioossed suundumused Eestis» taheti teada, kui paljudel on selline paik olemas. 38% eestlastest ja 37% muukeelsetest vastasid jaatavalt.
Eestlastel on eriline looduslähedus olnud osa rahvuslikust narratiivist. Uuringus ilmnes aga, et arvudes erinevusi polnud: looduslikku pühapaika omavaid eestlasi ja venelasi oli enam-vähem võrdselt. Siit tuli ka kursuse idee: uurida, mil moel luuakse looduse ja usundi vahelisi seoseid,» ütles Lea Altnurme.
Kursus algab 9. septembril ja toimub kolmapäeviti kell 16.15–17.45 TÜ peahoone auditooriumis 307 ning sellele annavad oma panuse kaheksa spetsialisti: Tõnno Jonuks, Heiki Valk, Jüri Metssalu, Ülo Valk, Ergo-Hart Västrik, Madis Arukask, Marju Kõivupuu ja Lea Altnurme. Kuigi kursus on mõeldud eelkõige üliõpilastele, on loengud siiski avatud ka kõigile teistele huvilistele.
Teemadest võiks nimetada järgmisi: esiajaloolised pühapaigad, katolikuaegsete pühapaikade võrgustik, looduslikud pühapaigad ajaloo ja rahvaluule allikate valguses, loodus rahvuslikes ideoloogiates, loodus eesti regilauludes maailmapildi kajastajana, taarausk, maausk, tänapäeva looduslikud pühapaigad.
Kätlin Liimets

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)