Esileht » Online » Online artiklid »

Kuressaares tähistatakse hõbeleeripüha

22.10.2015 | | Rubriik: Online artiklid

Pühapäeval, 25. oktoobril tähistatakse Kuressaare Laurentiuse kirikus 1990. aastal leeris käinute 25. leeriaastapäeva ehk hõbeleeripüha. Enamik inimesi, kel aastaid üle neljakümne, mäletab Eesti taasiseseisvumisele eelnenud sündmusi, millest möödumise veerandsajandi juubelit sellel ja järgnevatel aastatel tähistatakse.

Alates 1988. aastast julgeti üle kahe inimpõlve taas astuda sisse ka kirikute ustest. Uue vabaduse puhang tõi kaasa suure huvi seni avalikkuse eest varjatud kristliku kirjanduse ja kultuuri vastu. Ühiskonnas toimunud muutused tõid inimesed tagasi oma juurte, kaasa arvatud kristlikus kultuuris oluliste ristimiste, leeriskäimise ja laulatuste juurde.

Kui 1988. aastani oli Saaremaa suurimaks koguduseks Kihelkonna, siis linnaelanike järsult kasvanud huvi koguduse liikmeks saamise vastu tõstis Kuressaare koguduse paari aastaga suurimaks Saaremaa luterlikuks kirikuks. Õpetaja Joel Luhametsa viimasel, 1989. aastal võeti koguduse liikmeks koguni ajaloo suurima liitujate hulgana 340 inimest. Sama aasta lõpus toimunud koguduse õpetaja vahetumine ei toonud kaasa huvi langust, kuna järgmine vaimulik oli Kuressaares kasvanud ja seni ehitusinsenerina tuntud Jaan Tammsalu. Noor vaimulik jätkas oma eelkäija tööd, mille tulemusena leeritati koguduses 1990. aastal 285 inimest.

Edasi loe ajalehest Meie Maa.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)