Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kuressaare Laurentiuse kiriku siseremont valmis

10.06.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Õpetajad Anti Toplaan ja Veiko Vihuri katmas vastpühitsetud Kuressaare kiriku altarit altarilinaga.
Kätlin Liimets

7. juunil toimus Kuressaare Laurentiuse kirikus sise­remondi lõpetamise puhul tänujumalateenistus.

Koguduse õpetaja Anti Top­­laan: «Eelmise aasta detsembris sai valmis kiriku pikihoone. Sügisest kevadeni on renoveeritud kõrvalruu­me, koridore ning tehtud ka teatud töid pikihoones. Nüüd on siseremont tervikuna valmis. Seoses peapiiskopi visiidiga Saarte sinodile 20. mail pühitsesime eelnevalt eraldi altari.»
Remonti on põhiosas ra­has­tanud riik. Sel aastal oli toe­tussummaks umbes 101 000 eurot. Kogudus lootis, et selle rahaga on võimalik kiriku renoveerimine lõpetada, aga tööde käigus tuvastati torni avariiline seisund.
«Torni kiviosal avastati samblikukahjustused ja kup­lil on vaja plekk vahetada ning puidu osa plommida. Lisaks jääb korrastada välisfassaad ja hooviala. Nende tööde eelarve on 320 000 eurot. On veel teadmata, kas kul­tuu­riministeerium jätkab ra­hastamisega. Mina olen teinud ettepaneku, et maa­konnas võiks olla üks kirik tervikuna valmis. Eesmärgiks võiks olla, et luterliku kiriku 500. aastapäevaks, aastaks 2017, on kirik korras,» räägib Anti Toplaan.
Kuigi 2013. a jõulukuus avati Kuressaare kiriku orel, anti viimane lihv talle sel kevadel. Töid tegi orelimeister Hardo Kriisa.
«Kuressaare oreli puhul on tegemist Eesti esimese Saueri oreliga, millele renoveerimise käigus on lisatud mõned registrid. Vanast orelist res­taureeriti metallviled ja oreli korpus. Säilitati tuulepõhjad ja veel mõned osad, mis on muinsuskaitse all. Need la­dustasime koguduse ruu­mides. Puidust viled on kõik uued. Kui 2013. aastal orel avati, siis polnud veel kõiki projekteerimisjärgseid võimalusi lisatud. Nüüd võib öelda, et Kuressaare orel on valmis,» on õpetaja Anti Toplaan olukorraga rahul.
Kätlin Liimets

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)