Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kunstimälestiste teabepäev Harjumaal

22.03.2017 | | Rubriik: Teated

Teabepäev toimub Muinsuskaitseametis 30. märtsil aadressil Tallinn, Pikk 2 algusega kell 10.
Osa võtma on oodatud mälestiste omanikud ja kõik kunstipärandi huvilised.
Kl 10–10.30 Esemeline pärand – selle olulisus ja roll kultuurimälestiste hulgas. Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor Linda Lainvoo.
Kl 10.30–11.15 Väärtuslike tekstiilide hooldusest kodus ja kirikus. Muinsuskaitseameti raamatukogu juhataja ja ajaloolise tekstiili erialaspetsialist Marju Raabe.
Kl 11.15–12 Maalingutest ning nende eksponeerimisest ajaloolises hoones. Muinsuskaitseameti kunstimälestiste inspektor Grete Nilp.
Kl 12.30–14 Metall- ja puitesemete hooldamine. Kuidas ja mida silmas pidades hinnata kunstieseme seisundit? Paatina ei ole kahjustus – millal on vaja konservaatori sekkumist? Praktilised näpunäited. Eesti Vabaõhumuuseumi maali, puidu ja metalli konserveerimise osakonna juhataja Viljar Vissel.
Ringkäik ennistuskoja Kanut metalli, puidu ja maali osakonnas.
Osalemisest teatada 28. märtsiks aadressil silja.konsa@muinas.ee, tel 512 4254 või
ly.renter@muinas.ee, tel 528 8105.

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)