Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kuni su küla veel elab…

29.08.2012 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga


25. augustil peeti Pilistveres rõõmuküllast külapäeva, millega tähistati Pilistvere Andrease koguduse 790. aastapäeva.

Eesti koosneb küladest, iga eestlane jõuab oma päritoluotsingutega mõnda nendest – mäekülla, rannakülla, metsakülla, põldude või soode-rabade vahelisse külla… Praegu hoogsalt tuure lisav linnastumine on alles viimaste sajandite või koguni viimase kümnendi märksõnaks.
Eesti 4435 küla seast paistab silma Pilistvere kirikuküla. Oma noolja, taeva poole osutava kirikutorniga, oma elava külaeluga ja ühtehoidva kogukonnatundega. Üle põlvkondade ja erinevate aegade on säilinud siin järjepidevus ning teadmine, et kirik on keset küla ja vaimulik pole ainult kantslist sõrmeviibutaja.
Emeriitõpetaja Vello Salum tõi viimasel ärkamisajal Pilistvere jõuliselt Eesti kaardile, tema eestvedamisel asutati siin toonaseid poliitilisi olusid trotsides Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei ning küüditatute mälestuskompleks kivikangur.
Vääriliseks mantlipärijaks oma eelkäijale on praegune vaimulik Hermann Kalmus, kes noore mehena on toonud elu ajaloolisse pastoraati. Viie lapse isana väärtustab ta pidet põlvkondade vahel ning valdab keelt, millega noort rahvast kiriku juurde ning kohaliku elu edendamisse kaasata. «Mitte üksnes minu sõnade, vaid ka minu tegude järgi», näib olevat tema elumotosid.
«Kui meie ei teeks, ei teeks keegi,» laiutab diakon Kalmus käsi, millel pluusikäised on tihtilugu üles kääritud, sest just parajasti on midagi teoksil. Ei tea temast keegi paremini, mida tähendab külapäeva korraldamine, mille on enda kanda võtnud kohalik kogudus ning kuhu lisaks oma kandi inimestele oodatakse rahvast kaugemaltki.

Kirik vikerkaare sees
Aastatega sissetöötatud traditsiooniks on kujunenud, et kui suur suvi juba ümber, aga sügis veel ees, võtab pilistverelane aja peatada, et rõõmsal meelel oma külapäeva pidada.
Sel aastal siiski üksjagu suurejoonelisemalt, sest tegemist on juubeliaastaga – viitega kiriku tornimüüri kivisse raiutud aastaarvule 1222, millest loetakse kristliku koguduse algust Nurmekunna muinasmaakonna keskuses, tähistatakse sel aastal Pilistvere Andrease koguduse 790. aastapäeva.
«Armsad, mõelgem, mida tähendab too aastaarv,» utsitab Hermann Kalmus aastapäevakogudust rännakule ajas ja ruumis.
Tõepoolest, kui me kõneleme neil päevil rohkelt sellest, et Eesti nimetamisest Jeesuse ema auks Maarjamaaks on möödumas 800 aastat, siis vaid kümmekond aastat noorem on kogudus, mis on suutnud säilida tänapäevani, veel enam, mille ümber kasvanud kirikuküla on meie aega oma suitsud alal hoidnud.
«Pidin peaaegu autoga avarii tegema, sedavõrd lummatud olin pildist, mis avanes kord Pilistverre sõites,» meenutab õpetaja Jaan Tammsalu.
Jumala lepingu ja suure armu märk oli see, mis tasakaalukat jumalasulast toona nii kütkestas. Vikerkaar oli laotanud oma kaare täies ulatuses üle Pilistvere kiriku, justkui kaitseks ja märgiks Kõigevägevama kohalolekust. Seda lepingut on ta pidanud: Pilistveres on palju häid asju sündinud.

Esiisadele ja järeltulevatele põlvedele
«Meilt ei nõuta liiga palju, mitte rohkem, kui teha suudame,» on Hermann Kalmus kindel. Seda mõtteviisi püüab ta juurutada ka kohalikes, kaasates neid mitmetesse projektidesse, mille eesmärgiks on ajaloolise kirikumõisa ala kogukonna üldiseks kasutamiseks korda teha.
Nii on sotsiaalse ettevõtluse näitena palju tunnustust kogunud suviti avatud olev kohvik Ingel, mis on ehitatud kunagise leerimaja vundamendile. Üle-eestilise tuntusega on Pilistvere pastoraadikompleksi rajatud laagrikeskus.
«Koguduse auväärsele eale tagasi vaadates peame olema tänulikud esivanemate pärandile ning tegema endast oleneva, et see oleks hoitud ja edasi anda tulevastele põlvedele,» kinnitab vaimulik, nentides, et tänapäeval, mil enesearmastus on ülemaks vennaarmastusest, ei ole seda alati kerge teostada.
Liina Raudvassar

Pilistvere kirikuküla
On Muinas-Eesti Nurmekunna maakonna keskus
Läbi ajaloo tuntud ärksa meele ja ettevõtliku loomuga inimeste poolest
Küüditamisohvrite mälestuskompleks – kivikangur
130 elanikku
Viljandi maakonna aasta küla 2011
Eesti nooruslikum küla 2011
Tugevamaks institutsiooniks EELK Pilistvere kogudus, lisaks tegutseb külaselts, naisseltsing, seltsing Pilistvere Noored, MTÜ Hoia Oma Tervist, koguduse noortekoor

Pildigalerii:

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)