Esileht » Uudis » Esileht »

Kunda kogudus on oma kiriku eest tänulik

17.01.2018 | | Rubriik: Esileht

Kunda koguduse aastapäeva jumalateenistusel jagasid armulauda Andres Põder ja Avo Kiir.
Koguduse arhiiv

Kord kuus koguneb Kunda Kolmekuninga kogudus kirikusse jumalateenistusele. Kolmekuningapäeval tähistati pidulikult pühakoja 90. aastapäeva.

Kohanimega Kunda puutume kokku juba siis, kui koolis ajalugu õppima hakkame. Kunda Lammasmägi on üks vanemaid asulapaiku Eestis.
Tähtsaks muutus see koht aja jooksul aga siis, kui kohaliku mõisa omanik Kunda jõe äärde tsemenditehase rajas ja tehase ümber asula tekkis. Ametlikult sai Kunda aleviõigused aastal 1920.
Nagu tol ajal tavaks oli, pidid inimesed saama osa jumalateenistuslikust elust ja tsemenditehas ehitas aastatel 1927–1928 arhitekt Kühnerti projekti järgi kiriku. 1938 anti Kundale linnaõigused.
Praegu on koguduses 30 liikmesannetajat ja kogudust teenib diakon Ahti Bachblum. Kiriku sünnipäeval, kolmekuningapäeval, teenisid jumalateenistusel kaasa ka hooldajaõpetaja Avo Kiir, praost Tauno Toompuu ja kogudust varem teeninud vaimulikud: emeriitpeapiiskop Andres Põder, õpetajad Tõnu Taremaa ja Enn Salveste.
Jutluse pidas Andres Põder, kellele Kunda oli vaimulikuametis esimene tööpaik Viru-Nigula koguduse teenimise kõrval ja kelle üle kogudus pidupäeval heameelt tundis.
Muusikaga teenisid kaasa koguduse varasem organist Indrek Vilumets ja kohalik laulukoor. Kogudus on aga õnnelik, et nende vaimulikku on õnnistatud pillimängu- ja lauluanniga.
Diakon Ahti Bachblumi kohta on seepärast ka naljatamisi öeldud, et ta laulab veel paremini kui jutlustab. Pidupäeval kostitas kogudus kohaletulnuid rikkaliku kõhutäiega, kuhu kuulus ka korralik praad.
Hooldajaõpetaja Avo Kiir toob koguduse iseloomustamiseks välja häid suhteid omavalitsusega ja sellelgi tähtpäeval oli linnavalitsus jagamas koguduse rõõmu. Linna kohta on kogudus küll väike, aga selle tuumik on asjalik ja kui kohapeal saaks rohkem sisulist tööd teha, ka perspektiivikas.
Märkimisväärne on, et koguduse taotluse alusel on konsistoorium 2012. a nimetanud koguduse ümber Kolmekuninga koguduseks kiriku pühitsemise päeva mälestuseks. Kogudus on ainus sellenimeline Eestis.
Viimastel valimistel sai koguduse juhatuse esimeheks 2012. aastast juhatusse kuulunud Heldur Lahne.
Rita Puidet

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)