Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kümme aastat kohtumisi

12.03.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

Käesoleval aastal toimus Evangeelse Luterliku Kiriku Põhja-Saksamaal (Põhjakirik) ja Balti luterlike kirikute vaimulike kohtumine 10.–14. veebruarini Tallinnas EELK usuteaduse instituudis. Sel korral oli teemaks «Te tunnete neid nende lauludest – reformatsioon ja muusika».

Osalejaid oli ühtekokku 30, teemast tingituna kuulus nende hulka peale vaimulike ka kirikumuusikuid. Põhjakiriku poolt juhatasid kohtumist õp Christa D. Hunzinger ja õp dr Claudia Tietz, EELK poolt õpetajad Katrin-Helena Melder ja Kristi Sääsk. Esmakordselt osalenud Claudia Tietz võttis kohtumiste korraldamise üle õp Marlies Richterilt, kelle eestvedamisel kogunesid nelja kiriku vaimulikud alates 2006. aastast.
Kohtumise avapäeval andis peapiiskop Andres Põder õhtusöögi kõigi osavõtjate auks ning teine päev algas usuteaduse instituudi pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone ja usuteaduskonna dekaani dr Randar Tasmuthi tervitussõnadega.
Sisukate ettekannetega esinesid Tallinna linnaarhiivi teadur dr Juhan Kreem, kes kõneles reformatsiooni jõudmisest Liivimaale, ning Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson, kes rääkis evangeelse laulu kujunemisest Eesti aladel reformatsiooniajast tänapäevani, illustreerides ettekannet konkreetsete lauludega, mida palus osalejatel ka kaasa laulda.
Väga huvitav oli Saksa koguduse õpetaja Matthias Burghardti läbiviidud linnaekskursioon «Muusika jälgedes Tallinnas.» Mittetallinlase ja mitte-eestlasena on Matthias Burghardt hämmastavalt hästi Tallinna tundma õppinud ning oskas linnast, selle ajaloost ja vaatamisväärsustest põnevalt jutustada. Kolmetunnise köitva linnaekskursiooniga andis ta koos oma poja Karl-Ottoga silmad ette küllap nii mõnelegi põlistallinlasele.
Õhtu lõppes osalejate ühislaulmisega, mida juhatas usuteaduse instituudi kirikumuusika osakonna juhataja Kersti Petermann. Lauldi läti, leedu, saksa ja eesti keeles, sest repertuaari kuulus igalt maalt üks koraal ja üks vaimulik rahvalaul.
Kolmandal kohtumispäeval olime Tartus, kus päeva juhtimine lasus õpetaja Arho Tuhkru õlul. Kõigepealt külastasime Tartu Pauluse kirikut, kus praost Joel Luhamets andis ülevaate käimasolevatest ulatuslikest ehitustöödest selles hoones, millest suur osa oli nõukogude ajal riigi käes. Nüüd on kogu pühakoda kogudusele tagastatud ja vajab põhjalikku kordategemist.
Tartu ülikooli peahoones kõneles usuteaduskonna dekaan prof dr Riho Altnurme teaduskonna tööst. Seejärel külastasime Tartu Jaani kirikut, mis on varemetest tõusnud suuresti tänu Põhjakiriku abile ning mille kogu Euroopas ainulaadsete terrakotafiguuride taastamine veel jätkub. Koguduse abiõpetaja Triin Käpp pidas meile seal palvuse. Tervitama olid tulnud koguduse õpetaja dr Urmas Petti ja Peetri koguduse õpetaja Ants Tooming, kes on varasematel aastatel ka ise nelja kiriku vaimulike kohtumisest osa võtnud.
Allakirjutanule jättis sügavaima mulje Ülejõe linnaosas, päris Peetri kiriku lähedal asuva laulupeomuuseumi külastamine, mille väljapanek annab suurepärase ülevaate kõigist Eesti laulupidudest ning nende korraldamisega seotud inimestest.
Eelviimasel päeval pidas õp dr Claudia Tietz väga elava teemakohase piiblitunni, pärastlõunal jagunesime aga kahte rühma, millest üks valmistas ette kohtumise lõpujumalateenistust ja teine õhtuse koosviibimise programmi.
Järgnes kooriproov Kersti Petermanni juhatusel, samuti lühike arutelu, kus hinnati kohtumise kordaminekut, lepiti kokku, et tuleva aasta kevadel kohtutakse Riias, ning mõtiskleti järgmise kokkusaamise teema üle.
Püha Vaimu kirikus peetud jumalateenistusel esitas osalejatest moodustatud rahvusvahelise koosseisuga koor ka kohtumise vältel õpitud laule.
Kuigi osavõtjad asusid teele oma kodumaade ja kodude poole alles 14. veebruari hommikul pärast hommikupalvust, lõpetas kohtumise eelmisel õhtul toimunud paljude laulude, tantsude ja mängudega lahkumisõhtu, mille sisuliselt kujundas õp Kristi Sääsk koos kõigi osalenutega.
Peeter Kaldur

Kommentaar
On vana tõde, et koosolemine ja -kogemine on rikastav. Baltimaade ja Põhjakiriku luterlike kirikute vaimulike kohtumised, nn Pastoralkolleg’id, on imehea võimalus tundma õppida teiste maade kolleege ja kirikuid, vahetada mõtteid ja jagada kogemusi.
Keele ja kultuuri erinevustest hoolimata avastame palju seesugust, mis meid seob, omavahelistes vestlustes saab selgeks, et vaimulikutöö rõõmud ja mured on kõikjal sarnased. Rännakud kogudustesse annavad mõtteainet ja tegutsemisimpulsse. Kõige selle pärast olen võimalusel alati rõõmuga Pastoralkolleg’il osalenud ning innustan ja julgustan kõiki kolleege sama tegema.
Kristi Sääsk

Põhjakiriku ja Balti luterlike kirikute vaimulike kohtumised 2004–2014

I. 29.3.–2.4.2004 Ratzeburg, Saksamaa
Pealkiri: «Maailmakirikud ja konfessioonid»
Teema: «Kannatusaeg»

II. 18.–22.4.2005 Tallinn, Eesti
Pealkiri: «Maailmakirikud ja konfessioonid»
Teema: «Ülestõusmise sõnum»

III. 14.–21.3.2006 Saldus, Läti
Pealkiri: «Sa asetasid mu jalad avarasse kohta …»
Teema: «Kuidas olla kirik muutunud oludes?»

IV. 3.–10.10.2007 Šilutė, Leedu
Pealkiri: «Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal»
Teema: «Partnerlus mõtetes ja tegudes»

22.–28.9.2008 Ratzeburg, Saksamaa – kohtumine jäi ära

V. 2.–6.2.2009 Ratzeburg, Saksamaa
Pealkiri: «Sinu riik tulgu»
Teema: «Kristlik kuulutus ja kristlik elu»

VI. 15.–19.2.2010 Tallinn, Eesti
Pealkiri: «Chronos ja kairos»
Teema: «Mis kannab ja juhib meid, mis laseb meil loota?»

VII. 21.–25.2.2011 Talsi, Läti
Pealkiri: «Teie olete Kristuse ihu»
Teema: «Kristlaste üksmeel»

VIII. 12.–16.3.2012 Klaipėda, Leedu
Pealkiri: «Kus Kura laht suubub Läänemerre»
Teema: «Avastusretkel ja jälgi otsimas»

IX. 16.–20.9.2013 Ratzeburg, Saksamaa
Pealkiri: «Kutsutud – ja siis?»
Teema: «Elukutse ja kutsumus»

X. 10.–14.2.2014 Tallinn, Eesti
Pealkiri: «Te tunnete neid nende lauludest»
Teema: «Reformatsioon ja muusika»

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)