Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Kultuuriministeerium toetab väliseesti kultuuriühinguid

19.11.2014 | | Rubriik: Teated

Kultuuriministeerium kuulutab välja 2015. aasta taotlusvooru «Toetus väliseesti kultuuriühingule». Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember.
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades ning tõhustada infovahetust välis- ja  kodueestlaste vahel.
Taotlusvoorust toetatakse väliseesti kultuuriürituste ja festivalide korraldamist ning kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kultuurivahetust väliseesti kogukondadega. Toetatakse ka väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendõpet ning kultuurikollektiivide  professionaalset juhendamist, et valmistuda Eesti kultuuri suurüritustel osalemiseks. Lisaks saab toetust taotleda teabeseminaride korraldamiseks.
Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, kohaliku omavalitsuse üksused ja füüsilisest isikust ettevõtjad.
Infot taotlusvooru kohta leiab aadressilt www.kul.ee/et/toetus-valiseesti-kultuuriuhingutele
või katrin.juurvee@kul.ee;  tel 628 2238.
Katrin Juurvee,
kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)