Esileht » Uudis » Uudised »

Kuldristi teekond

12.04.2017 | | Rubriik: Uudised

Praost Leevi Reinaru on 12. kuldristi kandmise õiguse saanud vaimulik EELKs. Vastavalt kirikuseadustikule antakse kuldrist „ustavuse märgina vaimulikule, kes vähemalt 25 aastat on vaimuliku ametit laitmatult pidanud ning oma töö ja eluga edendanud EELK ülesehitamist“.
Vaimulik saab õiguse kanda kuldristi konsistooriumi otsusega, kuigi tal võib see kuldrist kodus olemas olla. Nii on asjalood ka Leevi Reinaruga, kes sai selle õiguse konsistooriumilt 7. märtsil ja kellele peapiiskop Urmas Viilma Lääne praostkonna sinodil 30. märtsil kuldristi kaela pani.
Thomas Vaga Lakewoodi kogudusest (USA) saatis toimetusele kirja, kus ta kirjutab: „Kuldristi andis temale (Leevi Reinarule – toim.) tema onu, praost Rudolf Reinaru 1990. aastate alguses, kes oli siis ainukese Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Esimese praostkonna praost ja selle Lakewoodi koguduse õpetaja.“
Kuldristi kinkis Lakewoodi kogudus Rudolf Reinarule, kes siis omakorda andis selle edasi oma vennapojale Leevi Reinarule. Kuldrist ootas veerand sajandit, enne kui selle kandmise õiguse sai Leevi Reinaru.
Rudolf Reinaru (1911–1993) teenis pärast ordinatsiooni saamist enne sõda kogudusi Pühas ja Rõuges. Eestist lahkumise järel teenis ta põgenikke Saksamaal, hiljem Inglismaal ja Kanadas. Kõige kauem oli ta Lakewoodi koguduse õpetaja (1957–1987).
Sirje Semm

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)