Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kuidas sobitada kokku töö-, pere- ja kirikuelu

05.01.2010 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

Kuulajate rohkus kinnitas, et kristlikud perekonverentsid peaksid saama traditsiooniks. Foto: Uno Loorits12. detsembril toimus Tallinna Metodisti kiriku ruumides Eesti Kirikute Nõukogu korraldusel peretöö konverents.
Osalejate hulgas oli vaimulikke, koguduste vabatahtlikke töötegijaid ja üliõpilasi. Esindatud oli üle poole EKNi liikmeskirikutest.
Idee niisuguse konverentsi korraldamiseks sai alguse juba 2007. aastal, kui EKNi hariduse ümarlaud planeeris tegevusi järgnevateks aastateks. Selle idee elluviimiseks tegid põhilised ettevalmistused ümarlaua liikmed Lii Lilleoja, Einike Pilli ja Kerstin Kask.
Konverentsi avas EMK Tallinna pastor Olav Pärnamets. Alguspalvele lisaks rõhutas ta edukaks pereeluks vajalike teadmiste tähtsust ja meenutas humoorikat lugu ühest inglise aadlimehest, kes olevat öelnud: «Poissmehena oli mul vähemalt viis teooriat õige lastekasvatuse kohta. Nüüd on mul viis last, aga mitte ühtegi teooriat!»
Tuntud pereuuringute läbiviija, Tartu ülikooli dotsent Dagmar Kutsar andis ülevaate peresuhete tähendusest ja ajaloolisest arengust ning viimastel aastakümnetel aset leidnud muutustest.
Eesti inimarengu aruande põhjal muutuvad peresuhted üha ebakindlamaks, esiplaanile kerkivad materiaalsed huvid ja üha vähem väärtustatakse lapsi.
Pastor Toivo Pilli rääkis peretöö väljakutsetest kristlikus kontekstis ja kogudusest kui suurperest, mis pakub erinevas eas inimestele võimalust omavahel suhelda ja üksteist aidata. Et see hästi toimiks, on vaja võrgustikke ja tulemuslikku metoodikat, mille eesmärgiks on luua ühishüvet meie ühiskonnas.
Mati Hollman, kes on üle 20 aasta korraldanud kristlikke perelaagreid, mis on paljudele peredele hindamatut abi osutanud, andis ülevaate oma kogemusest kristlike perelaagrite korraldamisel ja nendes osalemisel.
Kaia Kapsta, sihtasutuse Väärtustades Elu juhataja, tutvustas raseduskriisialast nõustamist ja paarisuhte koolitusprogrammi PREP (The Prevention and Relationship Enhancement Program). Kõlama jäi tõdemus, et elamisoskus tuleb omandada õppimise käigus.
Pereterapeut ja sotsiaalpedagoog Merle Ameljušenko rääkis peretöö ja koguduseelu kokkupuutepunktidest pereterapeudi ja sotsiaalpedagoogi vaatenurgast. Elame ühiskonnas, kus inimeste kokkukuuluvus pole enam territoriaalne, vaid väärtuspõhine. Kogudusel on võimalus pakkuda keskkonda, kus valitsevad õiged pereväärtused.
EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse lastetöö juht Signe Aus andis ülevaate oma koguduse lastetööst, kus rõhutatakse pereürituste tähtsust ning korraldatakse regulaarselt koguperejumalateenistusi ja peredele mõeldud üritusi.
Einike Pilli viis läbi avatud ruumi põhimõttel rühmatöö, et selgitada välja kristliku peretöö väljakutseid ja võimalusi praeguses Eesti ühiskonnas. Osalejad said ise tuua välja enda jaoks olulise ning selle üle üheskoos mõtteid vahetada.
Tähtsamad küsimused, mis tõstatati ning millele üheskoos väikestes rühmades vastust otsiti, puudutasid töö-, pere- ja kirikuelu sobitamist; meeste kaasamist peretöösse; seda, missuguses vormis peaks toimuma koguduse peretöö, et tuleksid osalema ka inimesed väljastpoolt kirikut; kuidas kogudus võiks parandada koostööd teiste peret toetavate organisatsioonidega ühiskonnas; kuidas koguduses väärtustada abielu ning motiveerida kiriku vabatahtlikke töötegijaid.
Rühmatöö kokkuvõtted esitati arutamiseks kõigile osavõtjatele ja ühiselt tõdeti, et peretemaatika tõstatamine on väga oluline ning kristlikud perekonverentsid peaksid saama traditsiooniks.

Tarmo Lilleoja

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)