Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Kuidas olla sõnumikandjana tähele pandud?

30.09.2020 | | Rubriik: Arvamus

Et sõnal on kaal, teab igaüks meist. Sõna võib üles ehitada ja hingekosutuseks olla, aga ka hävingut külvates meelehärmi valmistada. Sõna väega arvestavad paganad ja tema mõjule loodavad kristlased. Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal, algab Johannese evangeelium. 

Seetõttu on ootuspärane, et ka kristliku meedia, kitsamalt Eesti luteri kiriku meediatöö tegijad aeg-ajalt nõu peavad, kuidas edasi. Peapiiskop Urmas Viilma eesistumisel kirikuvalitsuse ruumes toimunud meedia ümarlauas, millest võtsid osa koosolekut juhatanud EELK meediatööd kureeriv piiskop Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus, EELK meediakomisjoni liikmed, Eesti Kiriku ajakirjanikud ja sihtasutuse nõukogu esimees Jüri Ehasalu, veebipõhise e-kiriku ja EELK kodulehe tegijad ning Pereraadio (ei kuulu EELK-le) toimetaja, arutati, millisel kursil püsida. 

Seda, kuidas senisest tõ­husamalt kristlikku sõnumit avalikkuseni tuua, näitas professionaalsete näpunäidete toel külalisena kohal viibinud suure meediatöökogemusega Väino Koorberg. Ka kirikli­kud meediakanalid peavad ko­hanema muutunud mee­dia­maailmaga. Kui sa ei digimuutu, siis sinu laul jääb lühikeseks, toonitas ta viidates vajadusele kaasata ka kiriklikus meediatöös kõiki nüüdis­aegseid IT-vahendeid. 

Veel paiskas ekspert õhku küsimuse, kas kristliku sõnumi kandjate paljusus ei killusta sõnumi ühtsust ning võimekust sihtrühmani jõudmisel. Ta toonitas vajadust erinevate kanalite koostööks, et tekiks kandev sünergia. Konkreetselt Eesti Kirikust kõneldes sõnastas ta ajalehe olulisemaks rolliks olla mõttevahetuste kanaliks teoloogilistes kü­simustes. Teoloogia aga ei peitu vaid kirikuelu pidulike sündmuste kajastamises, vaid ennekõike kiriku ja tema liikmete seisukohtade avamises dialoogilises võtmes. 

Suur väljakutse on Koorbergi sõnul küsimus, kuidas muuta kiriku poolt lähtuv sõnum n-ö tavainimesele mõistetavaks. Inimesele, kes ei ole kirikuelu siseringi temaatikaga sina peal, aga kes soovib osa saada kristlikest väärtustest ja kristlikust kultuuriruumist. Infokanalid peavad olema täidetud infoga, mida meediatarbija vajab.

 

 

 

 

Liina Raudvassar,

tegevtoimetaja

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)