Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Kui Tema tahtmine saab tõeks

16.10.2019 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Issanda teed on tõesti kummalised ja äraarvamatud. Kristlane palvetab iga päev, et sünniks Issanda tahtmine. Aga Tema kutse võib olla ka nii tugev, et sellest sünnib midagi väga suurt.
Eelmisel esmaspäeval oli Tallinna praostkonna vikaardiakoni Erkki Juhandi 50. sünnipäev, pühapäeval tähistati Viimsi Jaakobi koguduse 25. aastapäeva. Jeesuse vend Jaakobus ütleb pühakirjas: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Alanduge Issanda ette, siis ta ülendab teid!“ (Jk 4:8,10)
See on vist täiel määral kehtinud Erkki Juhandi kohta, sest konsistooriumi välja antud vaimulike leksikonist saab teada, et Erkki Juhandi on ristitud ja konfirmeeritud Saarde koguduses 1988. aastal. Kutsumine on olnud nii tugev, et ta asus õppima usuteaduse instituuti ja kuus aastat pärast ristimist sai temast uue luteri koguduse asutaja, olles ise äsja saanud 25.
Tema diakoniks pühitsemiseni läks veel kolm aastat. Julgen küll öelda, et see on üks suur Jumala ime. Me võime näha palju vaeva, et noori kiriku juurde saada, ent kogudust luua ja saada lõpuks selle esimeseks vaimulikuks … See on uskumatu. Jaakobus ütleb veel: „Nõnda on ka usuga: kui sel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud“ (Jk 2:17).
Pühapäeval oli koguduse aastapäeva tähistama kutsutud loomulikult ka Erkki Juhandi. Ja mitte ainult tähistama, vaid ka kogudusele jutlustama. Kuigi praegu tunnustame ja teame Erkki Juhandit pigem kunstihuvilisena, kes korraldab tema enda eestvõttel ehitatud ja 12 aastat tagasi pühitsetud Viimsi kirikus, aga ka Tallinna Jaani kirikus, kunstinäitusi.
Rita Puidet

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)