Sellest sündmusest lähtuvalt tundis Ärileht huvi, milliste summade eest Eestis tegutsevad kirikud erinevaid teenuseid pakuvad.

EELK peapiiskob Urmas Viilma sõnul on EELK koguduste juhtorganid vabad iseseisvalt määrama oma juhitavas koguduses annetuste suurused ja määrad erinevate ametitalituste eest. Ainus ühtne ja ülekirikuline suurus on määratud liikmeannetusele, mis on soovituslikult 1% inimese aastasissetulekust.

“Ametitalitused ei ole teenused, vaid liikme õigus ja teiselt poolt kristlase kohustus, mida iga ristiinimene järgib. See, et kristlane ristib oma lapsed, laulatab oma abielu ja kutsub oma lähedast matma kirikuõpetaja kuulub kristlaseks olemise juurde,” lisas Viilma.

EELK Tallinna piiskopliku toomkiriku õpetaja Arho Tuhkru väitel ei ole kirikus ühtset hinnakirja. “See on igas koguduses erinev ja tihti on koguduse juhatused need kinnitanud, aga alati ka mitte,” ütleb õpetaja.

Edasi loe Delfist.