Slava Ukraine
Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kristus – taeva ja maa Issand

20.11.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Kirikuaasta lõpul tuletatakse meelde: „Me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees“ (2Kr 5:10).
Teade Jumala tulevasest kohtupäevast pole mõeldud hirmutamiseks. Vastupidi, see on osa kristlikust rõõmusõnumist. Jumalik kohus teeb võimalikuks uue maailma, millest kirjutab nägija Johannes:
„Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.“ (Ilm 21:3–4)
Apostel Paulus ootas Issanda päeva. Püsides küll ustavalt talle antud maapealsete ülesannete juures, eelistanuks ta pigem viibida Kristuse juures. Tulevane kohtumine Kristusega oli Paulusele miski, milleks ta valmistus päevast päeva. „Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme siis kodus või võõrsil“ (2Kr 5:9).
Jeesuse Kristuse kätte, kelle läbi on valmistatud maailmad, antakse kohtumõistmine. Tema, istudes aujärjel, eraldab lambad sikkudest. Kuid täna ütleb ta kõigile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu“ (Jh 5:24).
Marek Roots

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)