Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Kristus – taeva ja maa Issand

22.11.2017 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Igale asjale siin maailmas on oma aeg ja paraku on ajal oma piirid. Kirikuaasta läheneb lõpule, et võiks alata uus ja et me saaks taas otsast alustada Jeesuse elu ja tegevuse vaatlemist ning kogemist oma elus. Paraku ei lõpe mitte ainult kirikuaasta, vaid ka inimese aeg siin maailmas on piiratud ja just sellepärast on ajaloos kirikuaasta viimasel pühapäeval tähistatud ka surnutemälestuspüha, millega meenutatakse oma kalleid lahkunud omakseid ja valmistutakse sellest maailmast lahkumise vastu. Kuid sellegagi ei piirdu kõige lõppemine: ka maailm, milles elame, liigub oma lõpu poole ning nii kõneleb kirikuaasta viimane pühapäev ka selle maailma lõpust ja igavesest elust Jumala riigis.
Lõppemine on meie jaoks sageli raske ja valus teema, kuid paraku on see üks osa elust. Heal juhul võib millegi lõpp olla uue ja parema alguseks. Piibel kõneleb uuest taevast ja uuest maast, kuhu pääsevad selle maailma lõpu järel need, kes on Jumalasse uskunud. Igavesele elule eelnev viimne kohus võib tunduda hirmutav, kuid Jumala armu varal pääseme igavesse ellu. Jumal armastas inimest nii palju, et ohverdas meie päästmiseks oma Poja, kes suri ristil meie pattude eest. Kes temasse usuvad, need pääsevad igavesse ellu. Seega pole meil põhjust karta, vaid võime end usaldada kõikvõimsa Jumala kätesse ja tema tahte kohaselt elada oma elu.
Kaido Soom

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)