Esileht » Uudis » Uudised »

Kristlik alusharidus on Põlvas hinnas

12.05.2021 | | Rubriik: Uudised
Lapsed leivatainast valmistamas Tartu luterliku Peetri kooli lasteaias, mis on avatava Jakobi kooli lasteaiarühma eeskujuks. Erakogu.

Põlva Jakobi kooli juures avatakse 1. augustil 18 lapsega lasteaiarühm. Idee teostub tänu lastevanemate initsiatiivile.

„Rühm täitus praktiliselt enne seda, kui jõudsime välja kuulutada ametliku vastuvõtu, olemas on koguni joonealune nimekiri nendest, kes veel tahaksid lasteaiarühma tulla. Plaanisime pikemas perspektiivis, et kunagi võiks olla lasteaiarühm, aga lastevanemate survel teeme seda juba nüüd. Liitrühmas saab olema 18 last, kellele on võimalik tagada mõnusad tingimused. Kuna ruumid seavad piirid ja kool kasvab, siis laienemist ei tule,“ jagab Põlva Jakobi kooli kaplan ja Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nigola rõõmsat arengut.

Kohaliku kogukonna ja Põlva Maarja koguduse koostöös ning kohaliku omavalitsuse toel avas MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool 2019. aasta septembris Põlvas Jakobi kooli, mis kasvab aasta-aastalt klassikaupa täiemahuliseks 9-klassiliseks põhikooliks. Praegu on koolis kolm klassi 30 õpilasega ja õppetöö toimub Põlva kesklinnas ajaloolises pastoraadihoones, mille esimesel korrusel hakkab paiknema ka avatav lasteaiarühm.

Võimalus kristlastele

Rühma toimimises lähtutakse Tartu luterliku Peetri kooli lasteaia õppekavast ja eeskujust ning eelistatakse kristlasi. „Eks jah, kristliku kooli ja lasteaia eesmärk on ju, et kristlastel oleks koht, kuhu oma lapsi panna, kus puuduks ideoloogiline vastuolu kooli ja kodu vahel. Palvused ja usuõpetus on õppekava osa nii koolis kui ka lasteaias. Seetõttu eelistame kristlasi, ent võtame vastu ka muud rahvast, kellele kristlik maailmavaade sobib,“ märgib Nigola.

Lisaks lastele on olemas töötajad, kellega juba töölepingud sõlmitud. Rühma meeskonda kuuluvad lasteaiaõpetaja Katrin Karpson, lasteaiaõpetaja assistent Mairit Hirmo ja lasteaiaõpetaja abi Anneli Järveots. Osalise koormusega töökohta pakutakse ka logopeedile.

Ettevalmistustööd

„15. juunil lõpeb kriminaalhooldusosakonnal õigus seda ruumi kasutada ja sedamaid alustame remondiga. 1. augustil on pidulik avamine, suur perepäev koos kooliga ja ruumide õnnistamine,“ vahendab Toomas Nigola, lisades, et kohe on algamas õueala ehitus umbes saja meetri kaugusel pastoraadihoonest asuvale koguduse krundile. Sinna tuleb mänguväljak koos liivakasti, turnimisvahendite ja muu sarnasega. Mänguväljakut ehitatakse arvestades, et seda kasutatakse kahasse kooliõpilastega ning nädalavahetustel on see avatud ka linnarahvale.

Kuna kogudusel rahaga priisata pole, siis on aineliste vahendite leidmisel põhirõhk pandud annetustele ja projektirahale. Mitmed taotlused on kirjutatud kohaliku omaalgatuse programmi ja raha kogutakse 5. juunini ka Hooandja kaudu. Viimases pakutakse hariduslikku mitmekesisust hindavatele inimestele võimalust panustada lasteaiarühma kööginurga sisseseadmisse ja sanitaarruumi väljaehitamisse. Enam infot: https://www.hooandja.ee/projekt/lasteaiaruhm.

Kätlin Liimets

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)