Esileht » Uudis » Uudised »

Kose õpetaja on Kerstin Kask

11.04.2018 | | Rubriik: Uudised

Kirikuvalitsus määras Kose koguduse õpetajaks alates 4. aprillist Kerstin Kase, kes viimased kuus kuud on kogudust teeninud hooldajaõpetajana.
Tagasivaadet tehes saab meenutada, et vastavalt Kose koguduse toonase õpetaja Tauno Kiburi avaldusele vabastas peapiiskop Urmas Viilma Tauno Kiburi Kose koguduse õpetaja kohustest 1. septembrist 2017 ning kuulutas koguduse praost Jaanus Jalaka taotluse alusel vakantseks. Koguduse juhatuse palvel määras peapiiskop 1. septembrist kogudust hooldajaõpetajana teenima EELK vikaarõpetaja Kerstin Kase. Hooldajaõpetaja määrati ametisse tähtajatult kuni uue õpetaja valimiseni.
Tähtajaks saabus kandideerimisavaldus vaid Kerstin Kaselt, aga peapiiskop ei andnud talle kandideerimiseks luba. Miks, ei pea ta vajalikuks kirikulehele kommenteerida. Küll aga tunnistab peapiiskop: „Nüüd, mil koguduse õpetaja ametikoht on olnud enam kui pool aastat vakantne ja ka ühtegi õpetajakandidaati, kes oleks saanud kandideerimisloa, ei ole suudetud leida, oli mõistlik olukord lahendada õpetaja määramisega.“
Seda dikteerib ka kehtiv kirikuseadustik, kus § 75 sätestab, et vakantne koguduseõpetaja ametikoht tuleb täita kuue kuu jooksul. Kui see ei õnnestu tavapärasel viisil, kus õpetaja valitakse koguduse nõukogu poolt, on ette nähtud õpetaja ametisse määrata. Seadus sätestab: „Kui ükski koguduse õpetaja kandidaat ei osutu valituks või kandidaate ei ole, määrab konsistoorium peapiiskopi ettepanekul koguduse õpetajaks preestri, kes on andnud selleks nõusoleku.“
„Pärast tähtaega käis koguduse tegemistega tutvumas veel kaks vaimulikku, neist üks osales ühel jumalateenistusel ning teine nõukogu koosolekul. Kumbki ei otsustanud siiski kandideerida,“ selgitab koguduse juhatuse esimees Andres Õis.
Näpuga kirikuseadustikust järge ajades esitas kogudus suure nädala esmaspäeval, vahetult enne kuue kuu möödumist koguduse õpetajakoha vakantseks kuulutamisest, kirikuvalitsusele avalduse, milles väljendas koguduse juhatuse ja nõukogu toetust õp Kerstin Kasele. Avalduses nimetatakse, et peapiiskopi vastava ettepaneku korral on kogudus nõus õp Kerstin Kase määramisega Kose õpetajaks.
Peapiiskop Viilma nõustub, et aluseks – lisaks kirikuseadustikus seisvale – oli Kose koguduse juhatuse pöördumine ning ka praost Jaanus Jalaka arvamus kuulati ära. „Kose kogudus on olnud tugev kogudus, kus õpetaja olemasolu on koguduse kestmiseks ja kasvuks kahtlemata vajalik ning hooldamine kusagilt mujalt sai olla ainult ajutine lahendus,“ ütleb peapiiskop.
Küsimusele, miks tuli kogudusele õpetaja saamiseks valimise asemel rakendada määramist, vastab peapiiskop: „Põhjused, miks mõnel pool on kogudus jäänud pikalt õpetajata, on erinevad. Kirikuseadustik nimetab, et kui sobivaid kandidaate pole suudetud leida, võib õpetaja nõusolekul konsistoorium sellise otsuse langetada. Aasta eest määrati sama seadusesätte alusel ametisse ka aastakümneid kogudust teeninud diakonid. Ka seal võis olukorda, kus kogudust on pidanud pea veerandsada aastat teenima diakon, tõlgendada, et järelikult pole suudetud õpetajakandidaate leida. Kose puhul ei pidanud konsistoorium vajalikuks oodata 25 aastat, vaid lahendas olukorra koguduse juhtkonna toetusel ja õpetaja enda nõusolekul õpetaja määramisega.“
Kose kogudus sai õpetajaks vaimuliku, keda on saanud lähemalt tundma. „Sellega saab lõpetatud teatud ebamäärane periood koguduse elus,“ tunnistab Andres Õis, kinnitades, et pärast mitmeid läbielamisi on teatud stabiilne elurütm koguduslikus elus taastumas. „Me oleme õp Kerstin Kasega eelmise aasta augustist alates koos teeninud peaaegu kõik pühapäevad,“ selgitab Kose koguduse diakon Rein Keskpaik, kinnitades, et koostöö on hästi laabunud.
„Olen Kosel ristitud ja leeris käinud. Kuna elan Kosel, siis vaimulikuna olen ikka aeg-ajalt kohalikke õpetajaid asendanud, õp Kiburi ajal regulaarselt Pickwa kabelis ja Paunküla hooldekodus,“ nimetab Kerstin Kask Eesti Kirikule. Tulevikuplaanide osas tunnistab ta, et kogudusega seotud plaane on mitmeid ja kui Jumal lubab, siis on tal lootust osaleda nende elluviimisel. „Tuleb harjutada veel paremat aja planeerimist, et ei kogudus ega usuteaduse instituut (Kerstin Kask on UI täiendusõppe osakonna juhataja – toim.) kannataks ning ka iseennast unarusse ei jätaks,“ tunnistab ta kirikulehelt õnnesoove vastu võttes.
Liina Raudvassar

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)