Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Koroona on jätnud jälje, aga elu kogudustes käib

08.09.2021 | | Rubriik: Kirikuelu
Sinodipäev algas Randvere kirikus armulauaga jumalateenistusega. Liina Raudvassar.

Ida-Harju praostkonna sinod sai kokku 30. augustil Randveres.

Avajumalateenistuse järel Randvere Peetri kirikus liiguti sinodikoosolekuks uue õppeaasta alguse ootuses kohalikku põhikooli. Sinodist võttis osa peapiiskop Urmas Viilma.

„Konsistooriumi asekantsler Ülle Keel ütles, et nüüd võib rääkida millest iganes,“ juhatas praost Margus Kirja oma ettekande sisse, viidates uuenenud reeglitele aruandluses. Ta toonitas head meelt, et kõik praostkonna 11 kogudust on vaimulike poolt teenitud. Jumalateenistuslik elu on aruandeaastal COVID-19-st tulenevatel põhjustel varasemaga võrreldes natuke leigem, lisaks teenistustele on väiksem ka kiriklike talituste arv. 

Inspireeritud koroonatemaatikast nimetas Kirja, et elame ajal, mil on toimumas ajaloolised muutused. „See on küll ilmalik teema, aga ilmalikke teemasid ei tasu põlata, sest neist sünnib häid vaimulikke mõtteid sageli,“ märkis Kirja, toonitades, et neid aegu on varemgi olnud, mil „areng on korraga mingil hetkel millegi ajel kokku kukkunud ja mõjutanud kollektiivselt ühiskonda“.  

Praost esitles sinodisaadikutele mõtet minna ühiselt Prangli saarele terveks ööpäevaks. Siis oleks tema sõnul aega rahulikult arutamist eeldavad teemad päevakorda võtta. 

Aruandeaastal toimunust said lühikokkuvõtteks sõna praostkonna koguduste esindajad. 

Kirikukogu uuteks saadikuteks valiti Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots, Andres Suurevälja Randvere kogudusest ja Kose koguduse juhatuse esimees Andres Õis, asendusliikmeteks jäid kinnise hääletuse tulemusel vaimulikest Jaan Nuga ja ilmikliikmetest Andrus Ulpus Kuusalust ning Erik Seping Jõelähtme kogudusest.

Liina Raudvassar

Ida-Harju praostkond

11 kogudust 

Praost Margus Kirja

Abipraost Tauno Kibur

Liikmeid 7420, liikmesannetajaid 1286

Teemad:

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)