Esileht » Uudis » Uudised »

Kõrgkoolides on teadustööd kaitstud

21.06.2010 | | Rubriik: Uudised

 Ülikoolide õppekavade eri taseme õppurid on oma teadustööd kaitsnud ja lõpudiplomi kätte saanud.
Tartu ülikooli usuteaduskonnas kaitsti 23 lõputööd. Rõõmustav on see, et magistritöö kaitses 14 õppurit, teiste seas religiooniantropoloogia alal Laiuse koguduse õpetaja Raino Kubjas, kelle töö kandis pealkirja «Kristlaseks olemise tähendus Eesti ühiskonnas». Tööd juhendas dr Tõnu Lehtsaar, oponeeris dr Kaido Soom.
Viiekümnelt inimeselt kogutud vastuste põhjal ütleb Kubjas töö kokkuvõtteks, et eestlane ei ole jumalasalgaja, kuid on individualist: «Igal inimesel on oma Jumal oma toas.»
Lisaks Raino Kubjasele kaitsesid magistritöö Siret Laks, Sirli Ellermäe, Jonas Jakobson, Marja-Liisa Küttis, Monica Pikker, Kristin Doronin, Kairi Himma, Jako Kull, Helina Mändmets, Aivi Parijõgi, Uku Tooming ja Raili Uus. Bakalaureusetöö kaitses diakon reservis Kätlin Liimets.
Usuteaduse instituudis sai magistrikraadi religioonipedagoogika alal Anseküla ja Jämaja koguduse õpetaja Anu Konks tööga «Usuõpetuse ainekava väljatöötamine toimetulekukooli vanemale kooliastmele».
 Anu Konks on varem kaitsnud diplomitöö Tartu ülikoolis eripedagoogikas ning olnud Torgu põhikoolis õpetaja ja direktor.
Kui ta töötas Kallemäe kooli Kuressaare filiaalis toimetulekuklassi õpetajana, pöördus osa lastevanemaid tema poole palvega, et ta annaks vaimupuudega õpilastele usuõpetuse tunde. Anu Konks ütleb, et on pikka aega tahtnud ühendada religiooniõpetuse ja eripedagoogika ning tema magistritöö sündiski praktilisest vajadusest. Ka seekord juhendas tema tööd Tallinna pedagoogilise seminari eripedagoog dr Viive Neare, oponeeris Ruuda Lind.
Usuteaduse instituudis kaitsesid magistritöö veel Peeter Lemats, Inge-Marina Koitmets, Leili Kujanpää, Heli Künnapas, Age Ploom ja Moonika Reedik. Kirikumuusika D-kursuse lõpetasid Olga Gams, Liia Laanmets-Ojap ja Jekaterina Naruson.
Tartu teoloogia akadeemias sel aastal magistritöid ei kaitstud.

Rita Puidet

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)