Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kõrgem Usuteaduslik Seminar muutuste tuules

21.01.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Senine rektor Margus Kask annab uuelel rektorile Einike Pillile üle sümboolse võtme.
Kätlin Liimets

EEKBKL vanematekogu koosolekul Kehras kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon.

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) Tartus asuv Kõrgem Usuteaduslik Seminar (KUS) on muutuste tuules.
Kehras 2. detsembril toimunud vanematekogu koosolekul kiideti heaks liidu uus hariduskontseptsioon. Sellele vastavalt saab KUSist tulevikus liidu erinevaid koolitus- ja arendusvaldkondi lõimiv hariduskeskus.
31. detsembril lõpetas oma töö seminari rektor mag Margus Kask ja uue rektorina alustas tööd dr Einike Pilli. Einike Pilli on lõpetanud KUSi esimese lennu 1993. aastal. Õpinguid jätkas ta Tartu ülikoolis, saades haridusteaduse magistri kraadi 1996. aastal ja teoloogiadoktori kraadi 2005. aastal. Pilli on tegutsenud haridusvaldkonna koolitajana ja konsultandina, olnud eksperdina abiks mitmes viimase kümnendi Eesti haridusuuenduses.
14. jaanuaril toimus Tartu Salemi kirikus KUSi rektori ametisseseadmise õhtupalvus. Ameti maha pannud Margus Kask ulatas uuele rektorile Einike Pillile sümboolse seminarivõtme. Ühiste pühakirjalugemiste ning laulude ja muusikakuulamise keskel kõnetas kuulajaid luuletaja ja seminarist Kaarel Väljamäe ning head sõnumit jagas Euroopa Baptistiföderatsiooni asepeasekretär Helle Liht. Üheskoos küünlaid läites paluti õnnistust seminariperele ja koguduste liidu haridusjuhile.
Eesti Kirik usutles KUSi uut rektorit Einike Pillit uue hariduskontseptsiooni teemal.
Soovime Jumala õnnistust uues ametis. Milline on Teie ettekujutus EEKBKL haridustööst?
EEKBKLi haridustöö muutub oluliselt laiemapõhjaliseks. 2015. a jooksul saab usuteaduslikust seminarist hariduskeskus, mis ühendab erinevad õppimisega seotud liidu tööharud. 2014. a jooksul viisime oma kogudustes läbi uuringu, mille järgi nähakse koguduse arengukohana enamate inimeste kaasamist kogudusetöösse ja tööharude tugevdamist. Sellest lähtuvalt püüame peale vaimulike koolitamise ja mentorluse pakkuda enam toetust ka teiste tööharude edendajatele kogudustes.
Väga oluline roll on meie liidu kogudustes väikegrupijuhtidel. Tahame pakkuda neile igakülgset abi, sealhulgas konteksti sobivate originaalmaterjalide väljaandjana. Kindlasti jätkub akadeemiline tegevus, plaanis on tudengikonverents, vabakirikuid tutvustav sümpoosion, teadustöö arendamine koguduste vajadusi kuulates.
Veidi pikemas perspektiivis on plaanis välja arendada regionaalsed keskused koos neid juhtivate piirkondlike mentoritega. Infotehnoloogia abil on kavas õppetöös osalemist igal viisil paindlikumaks ja kergemini ligipääsetavaks teha, nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt.
Kindlasti jätkub edukalt alanud nn alusõppe üheaastane koolitus, mida praegu Kutse Kooliks kutsume. Sellele koolitusele tullakse meeskondadena, kellega sessioonide vahepeal materjalide alusel Piiblit loetakse ja arutatakse ning midagi tähendusrikast oma kogukonnale tehakse.
Hariduskeskuse väljaarendamine toimub koostöös EEKB Koguduste Liidu juhatusega, hiljem hakkab seda juhtima valdkondi esindav ümarlaud.
Millised konkreetsed muudatused toimuvad lähiajal KUSis?
Kõrgharidusõpe jätkub esialgu üsna samamoodi kui siiani. Plaanis on arendada praktikaid ning oluliselt lisada täienduskoolitusi. Näiteks pakume 10.–11. aprillil (kaks täispäeva) kolme suhtlemisoskuse kursust «Õpime kuulama. Õpime vaikima. Õpime rääkima», mida korraldab psühholoogiamagister Karita Kibuspuu. Rohkem infot meie tegemiste kohta leiab KUSi kodulehelt http://www.kus.tartu.ee/.
Kätlin Liimets

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)