Esileht » Arvamused » Arvamus »

Koostöövalmidust kiites

16.06.2021 | | Rubriik: Arvamus
Peale sinodikoosolekut juhtinud praost Kaido Saaki (vasakult) istusid presiidiumilauas peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe ja abipraost Küllike Valk. Illimar Toomet

3. juunil Haapsalu toomkirikus toimunud Lääne praostkonna sinodikoosolekul räägiti palju koostööst: erinevate töövaldkondade ja koguduste, praostkonna ja kirikuvalitsuse, koguduste ja omavalitsuste vahel. 

Sinodikoosolekust võttis ühe piiskopi asemel osa kaks: peapiiskop Urmas Viilma ja kohalik piiskop Tiit Salumäe. Koosolekut rakendades nimetas praost Kaido Saak, et 45 sinodisaadikust on kohal 38 ning sinod on seega otsustusvõimeline. Ta palus presiidiumisse mõlemad piiskopid ning abijuhatajaks abipraost Küllike Valgu, koosolekut valiti protokollima õp Illimar Toomet. Koos olid sinodisaadikud kõigist praostkonna 16 kogudusest: Haapsalust, Hanilast, Karuselt, Kirblast, Kullamaalt, Lihulast, Lääne-Nigulast, Martnast, Mihklist, Märjamaalt, Noarootsist, Nõvalt, Piirsalust, Ridalast, Varblast ja Vormsist.

Valdkonnad on esindatud

Aastatega traditsiooniks kujunenud viisil kuulati esmalt 2020. aasta tegevusaruannet teemalõikude kaupa. 

Praostkonna muusikatööst ülevaadet jaganud kirikumuusik Lia Salumäe nentis, et tervele valdkonnale on oma pitseri jätnud koroonaepideemia, pannes eriti suured piirangud kooritööle. „Plaan oli teha 25. juulil Ridalas praostkonna laulupidu, kus tähistada Ridala 800. aastapäeva. Pidustused toimusid, aga mitte kooridega, kes ei saanud enne koguneda ja kava harjutada,“ nimetas ta.

„Kurb, et igas koguduses ei ole seda töölõiku, aga rõõm on, et kurb ei pea kunagi olema lastest rääkides, tublid on lapsed ja lastetöötegijad,“ alustas lastetööst ülevaadet andev õp Küllike Valk ning täpsustas, et on kogudusi, kus toimub lastetöö klassikalise pühapäevakoolitunnina, ning on kogudusi, kus lastetööd tehakse teistes töövormides.

Õp Kristo Hüdsi toonitas noortetööst ülevaadet andes, et nii nagu kõigis teistes valdkondades mõjutas koroona märkimisväärselt ka seda tööala praostkondlikus elus. Ta nimetas, et iseseisev noortetöö toimus kahes koguduses: Lääne-Nigulas ja Haapsalus. 

Õp Leevi Reinaru selgitas, et kõneldes misjonitööst räägime leeritööst, piibliõpetusest, kuulutustööst, avatud kirikust: „Seitsmes koguduses anti leeritunde, Vormsis toimus leerilaager. Piibliõpetus toimus kaheksas koguduses.“ Misjonikeskuse juhatajana toonitas ta, et alustatud on 2021. a missio protsessi ja peatoimkond on tänaseks pidanud 12 koosolekut, enne suurüritust on veel vaid kolm nõupidamist. Hiljem sai Reinaru ekstra sõna Missio Läänemaa sündmustiku tutvustamiseks.

Tiina Võsu rääkis diakooniatööst: „Pandeemiaperiood on olnud aeg, kus oleme saanud mõelda, kuidas mina saan teenida oma kogudust ja piirkonna inimesi. Mitmed kogudused on hingehoidlikus töös olnud toeks neile, kes on paanikas ja pole leidnud rahu.“ Ta tõi liigutavaid näiteid, kus diakooniatöötaja poole on pöördunud palvesooviga ka kirikukauged inimesed, soovides leida rahu. Toimunud on kodukülastused õues ning organiseeritud transporti neile, kes ühissõidukisse pole julgenud minna. „Oleme leidlikud ka eriolukorras, teadmata, kellele oleme leiva või klaasi vett ulatanud,“ lõpetas sõnavõtu Tiina Võsu.

Praost olukorrast praostkonnas

Praostkondlikust elust ülevaadet andes nimetas praost Saak aruandeaastat kõigi eelnevatega võrreldes teistsuguseks: „Oluliseks märksõnaks said koroona ja piirangud. Küllap on olnud hullemaidki aegu, aga need on jäänud meie inimlikust mälust väljapoole.“ 

„Ükski vaimulik ei pea ennast kehva soorituse pärast halvasti tundma – liikmeannetuste langus ei ole korrelatsioonis koguduste töökusega. Jeesus ei ole käskinud meil maksumaksjate arvu pärast muretseda. Mõneski koguduses on liikmeskond noorenenud ja on näha tendentsi, et eakad prouad on asendunud noorte meestega,“ märkis Saak.

Kurvastavaks näiteks tõi praost, et mõnes koguduses ei ole olnud möödunud neljal aastal ühtegi ristimist ega konfirmatsiooni ja mõnes koguduses on olnud neid väga üksikuid: „Võiksime võtta sihiks, et algaval neljal aastal oleks ristimisi ja leeritamisi igas koguduses. Usun, et ka kõige kõrvalisemas kohas on võimalik leida mõni ristitav.“

Praost rõhutas, et kõigis töövaldkondades muutub järjest olulisemaks koostöö: „Esimene samm on kokkusaamine. Tulemus nõuab järjepidevat tööd.“

Esimesele sinodikoosolekule tulnud sinodisaadikutest valiti praostkonna esindajad kirikukogule. Valituks osutusid Madis Kütt, Kristo Hüdsi ja Küllike Valk ning asendusliikmetena Illimar Toomet, Tarvo Pikkmets ja Ants Rajando

Viimases päevakorrapunktis sõna saanud peapiiskop Urmas Viilma tunnustas praost Saaki, kes oma aruandeettekandes tõi esile ka oma visiooni tulevikuks: „Praosti sõnavõtust jäi kõrvu, et igasugused aktiviteedid võivad olla, aga ristimine peab olema.“

Liina Raudvassar

Lääne praostkond 2020

16 kogudust

Koguduseliikmeid 8040, annetajaliikmeid 1093

Ristiti 25, leeritati 21 inimest, laulatati 4 paari, maeti 127 lahkunut

Praost Kaido Saak, abipraost Küllike Valk

Teemad:

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)