Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Koostöölepe aitab tõhusamalt tagada usuvabadust ja südametunnistusvabadust

22.02.2019 | | Rubriik: Ühiskond

Andres Põder (vasakul) ja Urmas Reinsalu allkirjastavad koostöölepingu.
Justiitsministeerium

Justiitsminister Urmas Rein­salu ja Eesti Kirikute Nõukogu president emeriitpeapiiskop Andres Põder allkirjastasid 15. veebruaril viieks aastaks koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on tugevdada koostööd riigi ja EKNi liikmeskirikute vaheliste suhete arendamisel.

Peamised koostöövaldkonnad on vanglakaplanaat, usuliste ühenduste tegevust reguleerivad riiklikud õigusaktid, kriminaalpreventsioon ja rehabilitatsioonitöö.
„Minu hinnangul on justiitsministeeriumi koostöö kirikute nõukoguga viimastel aastatel olnud tõhus. Seda nii küsimustes, mis on puudutanud kaasamist kui ka erinevate väärtuseliste seisukohtade kaitset. Ma usun, et tulevikku vaadates toestab see leping meie hea koostöövaimu jätkamist ka institutsionaalselt,“ märkis justiitsminister Urmas Rein­salu.
„Sellise lepingu sõlmimine ei ole sugugi pretsedent meie riigiasutuste ja kirikute nõukogu koostöös. Ühtlasi sisaldab lepe konkreetset kaasamismetoodikat tulevikuks ning samuti Eesti Vabariigi usuvabaduse 100. aastapäeva konverentsi ühist korraldamist,“ lisas Reinsalu.
Andres Põder kinnitas, et õigusalased suhted riigi ja kiriku vahel on väga olulised usuvabaduse tagamise seisukohalt. „Oleme siiralt tänulikud senise hea koostöö üle justiitsministeeriumi ja kirikute nõukogu vahel, mis nüüd on saanud ka konkreetse kuju lepingu näol.
Meil on olemas valitsuse ja EKNi ühishuvide protokoll ning sarnane leping ka siseministeeriumiga, mistõttu tundus loomulik, kui see on olemas ka meie õigusalase partneri – justiitsministeeriumiga,“ ütles Põder.
Koostööleppe kohaselt kaasab justiitsministeerium edaspidi EKNi esindajaid kõigi õigusaktide väljatöötamisse, mis puudutavad usuvabadust, usuliste ühenduste tegevust ja teisi koostöökohti avaliku, era- ja karistusõiguse valdkonnas.
Ühtlasi selgitatakse ühiselt seda, milliseid uuringuid ja analüüse on nende valdkondade arendamiseks vaja teha, sh antakse sisend kõrgkoolides tehtavatesse teadusuuringutesse.
Eraldi kokkuleppega korraldatakse koostööd vangide usuvabaduse tagamisel ja vanglakaplanaadi tegevuse arendamisel. Samuti korraldatakse ühiselt konverentse, seminare, kollokviume ning teisi arutelu- või koolitusüritusi usuvabaduse valdkonnas.
Allikas: justiitsministeerium

Nõnda peab ülendatama inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)