Esileht » Uudis » Uudised »

Koostööl on arengus oluline osa

19.12.2007 | | Rubriik: Uudised

Äsja ametisse asunud Põlva maavanem Priit Sibul kohtus maakonna kiriku- ja usuorganisatsioonide juhtidega.

Image

Põlva maavanem Peeter Sibul on kohtumisele kutsunud vaimulikud. Foto: Marko Avikson

Esmaspäeval, 10. detsembril oli maavanem Priit Sibul kutsunud enda juurde Põlva maakonnas tegutsevate Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute ning Eesti Karismaatilise Osaduskiriku Põlva Püha Peetri koguduse vaimulikud. Luterliku kiriku esindajaist olid kohal Võru praostkonna praost Urmas Nagel (Räpina kogudus) ja Margit Lail (Kanepi), õigeusu kirikust preestrid Viktor (Merikk Ivask), Tihhon (Tihhon Tammes) ja Afrad (Ergo Laas), nelipühi kirikust pastor Koit Kask, metodisti kirikust pastor Rein Laaneser, baptisti kogudusest pastor Ermo Jürma ja karismaatilisest osaduskirikust õpetaja Leevi Lillemäe.
Kõnealusteks teemadeks olid kiriku ja riigi koostöö, usuõpetus ja kasvatustöö, kogudustes tehtav sotsiaalhoolekanne ja noorsootöö ning kirikute remondivajadused.
Kõneks oli kirikute tegemiste parem kajastamine avalikus inforuumis. Tõdeti, et vastastikune infovahetus ja koostöö on maakonna arengus olulised ning maavanem avaldas soovi omavalitsusi külastades ka Põlvamaa pühakodadega lähemat tutvust teha.
Maakonna oluliseks vaatamisväärsuseks on kirikuhooned, kuid nende korrashoid ja kaitse on alarahastatud. Nõnda räägiti näitest, kus kümmekonda kirikut jõuti enne rüüstata, kui hooned said signalisatsiooniseadmed.
Positiivne näide kooli ja koguduse vahelisest koostööst on Kanepi kirikuõpetaja margit Laili kultuuri- ja religiooniloo tunnid Krootuse koolis.
Maavanem Priit Sibula sõnul on tervitatav, et kirikud end rohkem avavad ja on nii maakonna kultuuriürituste korraldamisse kui tähtpäevade tähistamisse enam kaasatud. Samuti lepiti kokku kutsuda vastastikku spetsialiste erinevatesse töörühmadesse.
Marko Avikson,
Põlva maavalitsuse
teabejuht

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)